Gör en insats för blommor och vilda bin på Ängens dag

Den första helgen i augusti varje år firar Naturskyddsföreningen ”Ängens dag”. Föreningen slår ängar och samtidigt ett slag för mångfalden av ängsväxter, fjärilar och bin. Medlemmar runt om i landet arbetar ideellt med att sköta ängs- och hagmarker som annars skulle växa igen. På många platser kombineras slåtter med musik och fest i det gröna under Ängens dag.

Gamla odlings- och betesmarker är de mest artrika miljöer som finns i Sverige. Idag återstår bara en bråkdel jämfört med hur landskapet såg ut för hundra år sedan. När Naturskyddsföreningen firar "Ängens dag" den första helgen i augusti sprudlar det av aktiviteter på ett hundratal platser runtom i landet. Med liar och räfsor görs hjälteinsatser för blommor och djur.

Många av Naturskyddsföreningens lokala grupper har i decennier slagit och räfsat för att hålla de marker öppna som en gång betandes av djur.  Om inte gräs och örter slås, räfsas och tas bort fungerar de som gödsel och gynnar helt andra växter – och djur – än de gamla ängsblommorna och de bin och fjärilar som är knutna till dessa.

Alla är välkomna att hjälpa till när ängarna slås på gammaldags sätt. På många platser ordnas också fest- och kulturaktiviteter under det som föreningen kallar ”Världens största slåttergille”.

Den som inte kan medverka vid slåttern kan göra en insats genom att se till att delar av den egna gräsmattan får växa sig hög och blomma. Eller skicka ett kort med ängsblommor till kommunens parkförvaltning och stöt på så att de kortklippta och öde gräsmattorna åtminstone får öar av bi- och fjärilsvänliga blommor.

Alla är välkomna att göra en insats som gör skillnad för både blommor och bin!
Arbetet organiseras av de lokala avdelningarna inom Naturskyddsföreningen.

>Aktiviteter under Ängens dag finns i vår Aktivitetskalender

>Här finns ett urval ängar som sköts av Naturskyddsföreningen spridda över landet

>Här finns mer information om Naturskyddsföreningens arbete med att rädda ängar

>Läs mer om hur du kan hjälpa vilda bin

Sju insatser för ängarnas mångfald

1. Kom på ”Ängens dag”
Titta på hur och lär dig hur det går till att sköta en äng, visa ditt stöd och hjälp gärna till.
 2. Spara det vilda
Var lat, släpp in det vilda på tomten, strunta i att klippa en del av gräsmattan, lämna en ruta, kant, ett hörn eller en dikesren. Sätt ängsblommor i en låda på balkongen eller gården. Det ger mat åt humlor och bin som pollinerar – befruktar – blommande örter, buskar och träd så att vi får frukter och bär. Låt blommorna vissna och fröa av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i annan odling där näringen behövs.
3. Låt parker och allmänningar blomma
Sprid idéerna om mer slåtter och mindre klippande med motorgräsklippare. Skriv en insändare eller skicka ett kort till kommunen eller markägare med parker. Tryck på för att tråkiga gräsmattor ska få chans att bli ängar: Låt gräset växa, sprid ängsblommefrön och ge blommor och bin en chans. 
4. Gödsla inte och ta bort gräset
De flesta vilda ängsblommorna vill ha mager mark. Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel hjälper gräs och växter som brännässlor och älgört. De sprider sig snabbt och tar över om inte ängarna slås och räfsas så det gödande klippet tas bort.
5. Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter.
Samla blomfrön och sprid i omgivningen. Det finns också fröpåsar med vanliga ängsblommor att köpa.
6. Så kunskapsfrön
Följ med lokala Naturskyddsföreningens ut på blomsterutflykter och andra aktiviteter. Lär dig några vanliga ängsblommor och dela med dig av kunskapen. Att samla så många ängsblommor som möjligt eller gissa namn på blommorna är en enkel sommarutmaning för alla åldrar.
7. Använd din digitalhåv
Mobilen kan fungera som ”digitalhåv” på ängarna. Ta bilder på blommor, fjärilar och insekter. Med ett foto är det lättare att hitta rätt i floror och andra böcker med arter, eller på webben. Om vi lär oss av hur mångfalden i vår omgivning ser ut och fungerar blir det lättare att se hur vi kan rädda den! Dessutom är det roligt att lära sig känna igen arter.

Kontakt: Jakob Broström, vik pressansvarig, Naturskyddsföreningen
tel 072 25 06 338, jakob.brostrom@naturskyddsforeningen.se