Gore-Tex borde fått kommentera

Varumärket Gore-Tex användes olyckligt i en artikel i Sveriges Natur 1-2013. Varumärket fick klä skott för en problematik som gäller hela branschen. Vi beklagar och träffade företaget för ett samtal om kemikalier och friluftskläder.

Gore-Tex fick klä skott för en problematik som gäller många olika märken på friluftkläder.
Artikel

Sveriges Natur och Naturskyddsföreningens sakkunniga på miljögifter tog emot representanter för Gore för ett möte i Stockholm i april. Anledningen var den artikel som Sveriges Natur publicerade i nr 1 2013 om friluftsjackor som behandlats med perfluorerade ämnen, PFC:s. Gore ansåg bland annat att deras varumärke pekats ut ensidigt och orättvist i artikeln.

Sveriges Natur medger att varumärket Gore-Tex användes olyckligt i artikeln. Varumärket fick klä skott för en problematik som gäller hela branschen. Det beklagar vi. Gore ansåg vidare att de borde blivit kontaktade i samband med artikeln. Också där har Gore rätt. Att Sveriges Natur inte kontaktade Gore är en allvarlig miss.

På mötet i april berättade Gore om ett förbättringsarbete, särskilt kring den mest skadliga fluorkarbonen, PFOA. Kvarvarande rester av ämnet har minskat med mer än 95 procent sedan 2003. Framöver kommer PFOA och likande ämnen överhuvudtaget inte att finnas, varken i tillverkningsprocessen eller i Gores material. 

Gore nämner också att i det test som Greenpeace gjorde nyligen så hade en jacka från Gore-Tex det allra lägsta värdet av PFOA.

Det ämne som Gore använder för att tillverka vattentäta membran är en polymer, PTFE. Den är både mycket hållbar och ofarlig för miljön, hävdar Gore.

Den ytterligare beläggning som gör materialets ytskikt vattenavvisande består av kortkedjiga fluorkarboner (vilka skiljer sig från långkedjiga fluorkarboner som kan innehålla PFOA).

Man påpekar också att 50 procent av företagets plagg för konsumenter i dag är certifierade enligt Bluesigns kriterier och att företaget har ambitionen att öka den andelen så att de allra flesta produkter klarar den certifieringen inom några år.

Naturskyddsföreningen ser förstås positivt på Gores arbete med miljöanpassning. Föreningens syfte med kemikaliearbetet är bland annat att främja en sådan utveckling. Naturskyddsföreningen är dock inte alls lika säker på att de nyare kortkedjiga fluorkarbonerna (till exempel PTFE) är så ofarliga för miljön som Gore hävdar.

I Artikeln säger professor Magnus Engwall vid Örebro Universitet följande:

- Det finns ganska många exempel på hur industrin byter till ämnen som man forskat mindre på. Men inte sällan visar det sig, att de nya ämnena kan ha ungefär samma effekter, eller också dyker helt nya problem upp.

Naturskyddsföreningen vill inte ge dessa kortkedjiga fluorkarboner grönt ljus då det finns alernativ som påvisats vara klart bättre ur miljösynpunkt.

När det gäller jämförelsen med PCB skriver artikelförfattaren att farliga fluorkarboner återfinns i kroppsvävnader i högre grad än PCB.

I en kommentar efter mötet skriver författaren Anna Froster:
”Jag skriver inte att PCB och perfluorerade ämnen är identiska eller precis lika farliga, men fluorkarbonerna är mycket svårnedbrytbara och många av dem har visat sig ha negativa effekter i miljön. Därför är det relevant att jämföra dem.

På slutet i artikeln nämner jag Gore-Tex och PCB i samma mening, och jag förstår att Gore-Tex reagerar på det, men jag har förklarat tidigare i texten att Gore-Tex innehåller perfluorerade ämnen och att det är ett varumärke, men jag lyfter fram det för att det är ett begrepp som folk förstår, för att göra texten läsbar.

Jag använde på andra platser begreppet Gore-Tex för att artikeln inte skulle bli ett oläsligt virrvarr av kemiska ämnen. Men jag kan se att det användes lite för många gånger och kan förstå om Gore vill ha en ursäkt för det.”

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.