Grillkol kan komma från olagliga avverkningar

I Sverige har vi blivit bättre på att ställa krav på produkter från tropiska länder. Det kan vi bland annat se genom ökad försäljning av ekologiska, rättvisemärkta och miljömärkta livsmedel. Men det finns andra produkter där vi inte är lika medvetna, trots stora skador på människor och miljö. En sådan produkt är grillkol.

Största delen av den grillkol som produceras i Nigeria kommer från illegala avverkningar.

En stor del av den grillkol som används i Europa produceras i tropiska länder i Afrika eller Sydamerika. Att importera sådan kol är billigt, eftersom den i regel produceras av lågavlönade arbetare som saknar skyddsutrustning, säkerhetsregler och sociala skyddsnät. Träråvaran kommer ofta från illegala avverkningar i områden där avskogning är ett stort miljöproblem. Det land som exporterar mest grillkol till Europa är Nigeria, där den stora majoriteten av grillkolet är illegalt producerad, trots att de officiella exportsiffrorna bara visar en liten bråkdel av det som verkligen exporteras.  

Det är vanligt att socialt och ekonomiskt utsatta människor i de här områdena tvingas till arbete med grillkolstillverkning, som drivs av grupper utan tillstånd. Ofta ser dessa till att arbetarna hamnar i skuld och därmed har mycket svårt att påverka sin situation. Det sammanlagda värdet på den illegala avverkningen och exporten av grillkol till västvärlden är ofta flerdubbelt större än droghandeln i samma områden.  

Den typ av teknik som används för att framställa grillkol från trä i dessa länder är ofta ineffektiv, vilket leder till skadliga utsläpp av skadliga PIC-partiklar (products of incomplete combustion - biprodukter från bristfällig förbränning) och kräver stora mängder trä för att framställa en viss mängd grillkol. De lokala bestämmelser som finns om vilka träd som får och inte får avverkas följs sällan, eftersom arbetarna får betalt per ton grillkol och därför tvingas hugga ner de träd som ger mest virke för att ha en chans att överleva på de låga lönerna.  

Ett stort problem är att grillkolet importeras till Europa via länder som har en egen grillkolsproduktion, t. ex. Polen och Ukraina. Där packas det om och exporteras på nytt, för att att sedan säljas med det europeiska landet som ursprungsland. På detta sätt kan det vara svårt att få en överblick över var och hur det grillkol man köper verkligen är producerad. Ett sätt att själv undersöka grillkol är att se om det har rester av årsringar. Finns årsringar är kolet producerat av trä från tempererade zoner, t. ex. Europa. Saknas årsringar är kolet sannolikt producerat från tropiskt trä. Pressade briketter är svårare att bedöma, och kräver ofta undersökning i laboratorier. 

Eftersom grillkol inte ingår i EUs timmerförordning är det i dagsläget svårt att komma åt den illegala handeln med grillkol, men ett bra sätt att som konsument undvika kol från illegala avverkningar är att köpa grillkol eller briketter märkta med Bra Miljöval. Sådan kol går att spåra till ursprungslandet och har höga krav vad gäller både miljömässig och social påverkan vid produktionen. Bra Miljöval-märkt grillkol och briketter finns att köpa i de flesta livsmedelsbutiker. 

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.