Hejdå parakvat

Parakvat är ett akut giftigt ogräsmedel och extremt farligt för både människor, djur och natur. På åttiotalet arbetade vi hårt för att parakvat skulle förbjudas i Sverige. Det var en stor framgång när arbetet till slut gav resultat. 2007 följde även EU vårt exempel. Nu siktar vi mot ett globalt förbud!

Sojaböna
Sojabönor får inte längre besprutas med parakvat inom EU. Nu jobbar vi för att förbudet även ska gälla i resten av världen.

Parakvat är ett akut giftigt ogräsmedel. Det är extremt farligt för både människor, djur och natur. På åttiotalet arbetade vi hårt för att parakvat skulle förbjudas i Sverige. Det var en stor glädje när arbetet gav resultat. 2007 ville EU tillåta medlet, men vi överklagade vilket ledde till att även EU införde ett förbud mot parakvat.

Men i Latinamerika dör och skadas fortfarande både barn och vuxna som lever nära odlingar med exempelvis soja. Denna soja exporteras sedan till Sverige och andra rika länder för att vi ska kunna ge billigt foder åt grisar, kor och kycklingar. Se vår kortfilm om hur det går till: 

Förbudet i Sverige och EU var en stor framgång - nu siktar vi mot ett globalt förbud!