Helt rätt beslut att stoppa torskfisket

Sveriges regering har meddelat att de ska arbeta för ett stopp av torskfisket i östra Östersjön redan i år. Det är ett mycket positivt besked som går helt i linje med Naturskyddsföreningens, Sportfiskarnas och Världsnaturfonden WWF:s uppmaning till regeringen i april.

Foto / Illustration:

Peter Ljungberg

Sveriges regering har meddelat att de ska arbeta för ett stopp av torskfisket i östra Östersjön redan i år. Det är ett mycket positivt besked som går helt i linje med vad Naturskyddsföreningen och övriga inom miljörörelsen krävt.

Regeringen gick igår ut med att de kommer driva frågan om nödåtgärder på EU-nivå för att skydda torskbeståndet. De vill se ett förbud av torskfiske i östra Östersjön redan i år och ett totalstopp från 2020. 

– Det är ett mycket positivt besked att Sverige nu ska driva på för ett fiskestopp för torsken i östra Östersjön redan i år. Naturskyddsföreningen och övriga inom miljörörelsen har under många år lyft problemet med Östersjöns östra torskbestånd. Fiskekvoterna i EU har kontinuerligt satts över vad den vetenskapliga rådgivningen anser är hållbart och rekommendationer om fiskestopp har gång på gång ignorerats, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

– Ett fiskestopp är absolut nödvändigt eftersom läget är så kritiskt att torskens förmåga att föröka sig allvarligt hotas. På sikt krävs en rad långsiktiga åtgärder för att rädda Östersjötorsken – men i nuläget är ett fiskestopp den viktigaste åtgärden för att säkra torskbeståndets framtid.

Sveriges regering menar också att andra åtgärder behöver införas för att säkra torskens tillgång på föda, som en förflyttning av skarpsills- och sill/strömmingsfisket där det är vetenskapligt motiverat. 

– Det är välkommet och helt i linje med vad Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Världsnaturfonden WWF förespråkat. Vi befinner oss i ett läge där torsken svälter. Om man slutar fiska torskens viktigaste bytesdjur, skarpsill, i området där det finns som mest torsk så kan man öka tillgången på föda och skapa förutsättningar för torsken att återhämta sig, säger Karin Lexén.

Regeringen öppnar även upp för licensjakt på gråsäl, eftersom man funnit ett samband mellan den ökande gråsälspopulationen och mängden parasiter i torsk. Det innebär ytterligare en negativ påverkan för ett torskbestånd som redan mår mycket dåligt. 

– Men det är viktigt att poängtera att sälen och de parasiter den sprider inte är huvudorsaken till torskens kris i Östersjön. Grundproblemet är ett historiskt överfiske i kombination med bland annat en ökad övergödning, syrefria bottnar och brist på föda. Därför måste det åtgärdas först.

– Om jakten på gråsäl ska utökas anser vi att det måste finnas starka vetenskapliga grunder för att det är en nödvändig åtgärd för att rädda torsken. Det måste även säkerställas att jakten kan bedrivas utan att gråsälens bevarandestatus i hela Östersjön påverkas negativt, kortsiktigt så väl som långsiktigt, säger Karin Lexén.

Presskontakt:
Lisa Persson
Presskommunikatör
Naturskyddsföreningen
070-916 41 79

Ge en gåva till havet?

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!