Hjälp oss att uppnå ett giftfritt båtliv

Många båtägare vill inte använda giftig båtbottenfärg, men tycker att det saknas möjligheter för ett miljövänligt båtliv där de bor. Hundratusentals båtar målas varje år med giftig båtbottenfärg. Gifterna hindrar påväxt av alger och djur. Det är bra, men gifterna läcker också ut i vattnet och skadar djuren som lever där. Därför vill fler och fler båtägare hålla båten ren utan gift. Det finns flera olika sätt att göra det, skriver vi tillsammans med Sportfiskarna och Båtunionen.

Bland de metoder som Båtunionen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen rekommenderar finns förvaring av båt på land och användning av båttvättar.

En av fördelarna med att ha båten på trailer är att det gör det enklare att byta både fiske- och rekreationsmiljöer. Att bara ha båten i vattnet när den används (i snitt två veckor per år) förenklar båtlivet samtidigt som det minskar trycket på våra strandmiljöer genom färre bryggor och bojar. Idag är tyvärr traileralternativet ofta krångligt eftersom ramper är låsta och många båtklubbar används som parkerings- eller campingplats på sommaren.

Båtägare kan tvätta båten antingen i en borsttvätt i vattnet eller genom att lyfta den med en kran eller slip och skrubba eller spola av den. Antalet borsttvättar ökar nu i Sverige samtidigt som fler marinor och klubbar erbjuder möjligheten att få båten lyft och tvättad för ungefär samma peng som det kostar att måla den. Men för de flesta båtägare är det fortfarande långt till närmsta båttvätt.

Kommunerna har en viktig roll för att hjälpa de båtägare som vill sköta sin båt utan gift. Vi uppmanar alla kommuner att i positiv dialog och samverkan hjälpa de båtklubbar, hamnar och marinor som vill bygga ramper eller starta tvättar. Det finns också möjligheter för kommunen att ställa krav på att ramper och tvättar som finansieras med hjälp av statliga medel blir tillgängliga för allmänheten. På så sätt kan kommunerna bidra till levande vatten och enklare båtliv.

Peter Karlsson

verksamhetschef Båtunionen

Anders Karlsson

generalsekreterare Sportfiskarna

Mårten Wallberg

vice ordförande Naturskyddsföreningen

Läs artikeln och deltag i debatten här.

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!