Hon vinner Goldman Environmental Prize 2018

Makoma Lekalakala har tillsammans med Liz McDaid vunnit årets Goldman Environmental Prize för Afrika. Utmärkelsen är USA:s – och kanske världens – mest prestigefyllda miljöpris. Tillsammans byggde de upp en bred koalition, stämde Sydafrikas regering och stoppade en massiv utbyggnad av kärnkraften i Sydafrika. Det var en utbyggnad som stred mot landets konstitution och skulle fått stora konsekvenser för miljö, hälsa och landets finanser under många generationer framöver.

Foto / Illustration:

Goldman Environmental Prize

– Vi har alla rätt att vara med i beslut som påverkar framtiden för vårt land och för vår planet, säger Makoma Lekalakala, människorättsaktivist och klimatkämpe med ett stort hjärta som slår för människor och miljö.

Makoma Lekalakala är ledare för Naturskyddsföreningens sydafrikanska samarbetsorganisation Earthlife Africa, en betydelsefull gestalt inom miljörörelsen i Sydafrika, och är en av årets vinnare av Goldman Environmental Prize.

År 2014 ingick Sydafrika ett hemligt avtal med Ryssland om en stor utbyggnad av kärnkraft, med åtta till tio nya kärnkraftverk på olika ställen i Sydafrika. Ett av kärnkraftverken var planerat utanför Port Elizabeth, där spillvattnet skulle höja temperaturen i havet, påverka det marina livet och äventyra det småskaliga fisket i området. Dessutom finns risk för seismisk aktivitet i området och en olycka liknande den i Fukushima i Japan 2011. Kärnkraften skulle finansieras av stora lån från Ryssland, och skulle sätta Sydafrika i skuld under flera generationer framåt.

Det enda kärnkraftverk som redan finns i Sydafrika saknar en långsiktig lösning på förvaring av använt kärnbränsle. Sedan 1980 grävs det radioaktiva avfallet ned i Namaqualand öknen, utan att konsultationer hållits med Namafolket som traditionellt bor i området.

Åratal av strategisk kamp gav resultat

När Makoma, som är ledare för Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Earthlife Africa, fick vetskap om att regeringen ingått ett avtal om kärnkraftsutbyggnad med Ryssland gick hon ihop med systerorganisationen Safcei och deras ledare Liz MacDaid. Tillsammans lade de upp en strategi för att stoppa avtalet, som utvecklats i hemlighet och utan konsultationer med allmänheten eller politiska debatter. De byggde upp en bred koalition över hela Sydafrika mot utbyggnaden av kärnkraften.

– Vi förstod att det bästa sättet att stoppa kärnkraftverket var att stämma regeringen för att de inte följt reglerna för offentlig upphandling, berättar Makoma.

Det var en taktik som skulle visa sig framgångsrik. Den 26 april 2017, efter år av intensivt kampanjarbete över hela Sydafrika och omsorgsfulla förberedelser, dömde högsta domstolen i Västra Kapprovinsen att avtalet stred mot Sydafrikas konstitution. Makoma Lekalakala och Liz McDaid vann en historisk seger mot Sydafrikas regering och stoppade ett kärnkraftsavtal som skulle inneburit stor negativ påverkan på miljö, hälsa och ekonomi för flera generationer framåt.

– Jag började gråta när jag hörde domen. Det var en sådan känslomässig och tuff resa, hela domstolsprocessen. Utgången var länge oviss, även om att känslan att vi skulle kunna vinna blev starkare och starkare, berättar Makoma.

En seger för rättvisan, rättsstatsprincipen och för Sydafrikas Folk, så summerar Makoma Lekalakala resultatet av domstolsprocessen. 

Lättnaden var stor när de förstod att domen inte heller skulle komma att överklagas. Med sitt intensiva arbete hade de stoppat utbyggnaden av kärnkraften i Sydafrika.

Vi har rätt att påverka besluten som bestämmer vår framtid

– Enligt vår konstitution har vi alla rätt att vara med i beslut som påverkar framtiden för vårt land och för vår planet, berättar Makoma.

Redan under apartheidtiden började Makoma som aktiv i den fackliga rörelsen och kampen för social rättvisa. Hon blev så småningom en starkt drivande kraft inom miljörörelsen i Sydafrika.

– Klimatförändringarna är här och nu, och det är de fattiga, speciellt kvinnor, som drabbas hårdast. Därför är det mycket viktigt att vi engagerar oss och gör våra röster hörda. säger Makoma.

Hon startade därför nätverket Women Energy and Climate Change Forum som anordnar demonstrationer och besöker politiker och beslutsfattare för att kräva en rättvisare och miljövänligare energipolitik. Medlemmarna föredrar att prata sina egna lokala språk, och det har fått både dem själva och andra att inse att man inte måste kunna uttrycka sig i ekonomiska och vetenskapliga termer för att vara med och påverka i samhället.

– Det finns inget ord för klimatförändringar på vårt språk, berättar Makoma.

Det är de fattiga som drabbas hårdast av miljöproblem och klimatförändringar, som tydligast märker av höga matpriser, miljöförstöring och kraftigt nedsmutsad natur. Samtidigt som Sydafrika drabbats av torka i klimatförändringarnas kölvatten har långt ifrån alla invånare har tillgång till el, eller råd att betala för den. Elen från landets många kolkraftverk går främst till industrin och landets många gruvor med stora miljöproblem som följd. Sociala frågor och miljöfrågor går hand i hand.

Trots att Makoma nyligen vunnit världens kanske största miljöpris tänker hon inte vila på sina lagrar. Hennes fokus är nu inställt på det omstridda kolkraftverket i Limpopo-provinsen, som stoppades i domstol förra året, ännu en framgångsrik seger för Earthlife Africa. Domen kan komma att överklagas, men Makoma är beredd att ta upp striden igen. Klimat, miljö och rättvisa är hennes hjärtefrågor, och hon ger sig aldrig.

 

Om Goldman Environmental Prize

Priset delas ut varje år sedan 1990 till personer som har gjort något utöver det vanliga för att skydda naturen och inspirerar andra att göra detsamma. Eftersom det är en farlig aktivitet att försvara naturen, har många av pristagarna har gjort det med risk för sitt eget liv.

Om Earthlife Africa

Earthlife Africa arbetar för en rättvis och miljövänlig energipolitik i Sydafrika. Organisationen har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2004.

Makoma Lekalakala från vår samarbetsorganisation Earthlife Africa tar oss med till Sydafrika där kvinnorna driver kampen för en rättvisare klimatpolitik.

Om segern mot kolkraftverket i Limpopo.

Mer om Earthlife Africas arbete mot klimatorättvisor och miljörasism i Sydafrika.

Om kärnkraften

Läs mer om varför vi tycker att kärnkraft inte är en hållbar lösning på klimatproblemen.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.