Huddinge bästa kommun i Sverige på naturvård enligt ny rankning

I dag presenterar Naturskyddsföreningen en ny rankning över hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård. Resultatet visar att storstadskommuner generellt sett är bättre på naturvårdsarbete, och att det finns ett stort behov av att prioritera upp detta arbete i hela landet. Bäst placerar sig Huddinge kommun tätt följt av Lomma, Helsingborg, Bromölla och Täby.

Många kommuner saknar planer och mål för hur den tätortsnära skogen ska skötas.

-     Vår granskning visar att det inte spelar någon roll för naturvården vilken politisk majoritet som styr i kommunen. Att prioritera natur och friluftsliv har ingen politisk färg utan det är beroende av intresse och vilja, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I rankningen ligger Huddinge utanför Stockholm i topp med hela 43 poäng av maximala 45. Därefter kommer Lomma och Helsingborg med 39,5 poäng, följda av Bromölla och Täby med 34 poäng.

Den totala bilden av den lokala naturvårdens status i landet är däremot nedslående. Sju av tio kommuner (69 procent) når inte upp ens till halva möjliga poängen. 35 kommuner har riktigt låga poäng (tio eller färre). 72 procent av landets kommuner har valt att besvara enkäten.

- I alltför många kommuner saknas det både mål och handlingsprogram för naturvården. På många håll saknas också antagna planer för skötsel av den tätortsnära skogen som kommunerna själva äger, detta trots att tillgången till natur är viktig för kommunernas invånare, inte minst barnen, säger Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård Naturskyddsföreningen.

Hela rankningen och undersökningen finns att läsa här >>

Undersökningen presenteras också på Svenska Dagbladets debattsida.

Hela debattartikeln finns att läsa här >> 

För mer information:

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23

Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård Naturskyddsföreningen, 070-311 60 13

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93