Huddinge – bästa naturvårdskommun 2018

Kommunerna har en nyckelroll i att planera hur mark och vatten används. För andra gången i rad tar Huddinge hem priset som Sveriges bästa naturvårdskommun. Priset baseras på en omfattande enkät där vi tar reda på vilka kommuner som är bäst och sämst på att skydda, vårda och förvalta värdefulla områden.

Naturskyddsföreningen utser Sveriges bästa naturvårdskommun genom en omfattande enkät som svarar på hur det står till med naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. 2018 är det Huddinge som vinner priset och det för andra gången i rad. På andra plats kommer Lomma och tredjeplatsen går till Tierp. Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten.

Frågorna i enkäten handlar om en rad olika saker som är viktiga för ett bra naturvårdsarbete, bland annat kunskap om olika typer av naturvärden samt skyddade områden, strandskydd, skolornas och förskolornas tillgång på natur och antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna.

Här hittar du hela rapporten: Sveriges bästa naturvårdskommun 2018

Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät 2014. Även då fick Huddinge bäst resultat. Här hittar du resultatet från 2014.

Bäst kommun efter gruppindelning

Kommunernas poäng och ranking sätts utifrån svaren inom ett antal områden kopplade till naturvårdsarbetet. Enkätens syfte är att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta områden med biologiska värden, värden för friluftsliv och värden kopplade till exempelvis geologi och landskapsbild.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar att få höga poäng i enkäten. För att skapa en mer rättvis bild delades kommunerna inför rankningen in i sju grupper efter SKL:s kommungruppsindelning.

Bäst resultat i respektive grupp:

Storstad: Göteborg
Pendlingskommun nära storstad: Huddinge och Lomma.
Större stad: Örebro, en halv poäng före Helsingborg och Linköping.
Pendlingskommun nära större stad: Tierp, även tredjeplats i hela rikets ranking.
Lågpendlingskommun nära större stad : Motala
Mindre stad/tätort :Ystad och Kristianstad delad förstaplats
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort: Nybro
Landsbygdskommun: Sunne
Landsbygdskommun med besöksnäring: Leksand

Fler politiker ska välja naturen

Inför valet i september vill Naturskyddsföreningen lyfta naturvårdsfrågorna. Vi hoppas att fler kommuner ska arbeta mer aktivt för att uppnå de  miljökvalitetsmål och friluftsmål som handlar om biologisk mångfald och värden för friluftsliv. 

Vi arbetar för politikerna ska se behovet av ökade resurser till kommunernas naturvårdsarbete. Detta är angeläget, både för naturen, mångfalden och människors välbefinnande.

 

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!