Hur värmer vi våra hus hållbart?

Värmen i våra bostäder står för en stor del av energianvändningen i Sverige under vintern. Ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att minska energianvändningen och dess klimatpåverkan är energieffektiviseringstjänsten toptensverige.se, där vi nu också bland annat listar energieffektiva luftvärmepumpar, kaminer och fönster.

Foto / Illustration:

Anders Nylén

Toptensverige.se startade 2011, en gratis webbtjänst för energieffektivisering där både privatpersoner och upphandlare kan ta del av listor över de energieffektivaste produkterna på marknaden i kategorier som kyl och frys, TV-apparater, bildäck och båtmotorer. Från och med i vinter listar vi också luft-luftvärmepumpar, värmepannor, kaminer, cirkulationspumpar, fjärrvärmeavtal och fönster, som en del i EU-projektet Top Ten HACKS.

Värmepumpar, fönster och annat som rör uppvärmningen i våra bostäder sitter ofta kvar i många decennier när de väl är installerade, så vilka produkter vi väljer har stor betydelse för energianvändning och klimatpåverkan under lång tid framöver. Och såklart för elräkningen. Som exempel finns i Sverige idag över en halv miljon luft-luftvärmepumpar, framför allt i småhus. Många av dessa är gamla och ineffektiva. Om alla skulle bytas ut mot den mest effektiva på Top Ten skulle vi spara upp till 1 TWh varje år, vilket motsvarar ungefär 80 000 hushåll, eller mer än dubbelt så mycket som alla solceller i Sverige producerar.

Tjänsten finansieras av EU och finns i alla de femton länder som deltar i Top Ten-samarbetet, men varje land har sina egna listor. Den svenska delen av Top Ten drivs av Naturskyddsföreningen, och vi hoppas att privatkonsumenter såväl som upphandlare kommer att ha nytta av den i strävan att minska minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Du hittar Top Ten Sverige på toptensverige.se