Hyggesfritt i fokus för Naturskyddsföreningens Skogspris

Martin Jentzen, Munkedal och Mikael Karlsson, Södertälje, är mottagare av Naturskyddsföreningens Skogspris som 2017 delas ut för andra gången. Föreningen premierar de båda pristagarnas arbete med att utveckla och sprida hyggesfria skogsbruksmetoder.

De båda pristagarna belönas för sitt uthålliga och betydelsefulla arbete för att främja och utveckla hyggesfria metoder, inte främst som enskilda markägare, utan genom att de båda yrkesmässigt arbetar med rådgivning till skogsägare. Båda är också flitiga debattörer och därmed viktiga personer i arbetet med att påverka skogspolitiken.

– Vi tycker att det är otroligt viktigt med ett nytänkande inom skogsbruket. Det behövs en mångfald av metoder för hur skogen kan brukas på ett mer skonsamt sätt för växter och djur – och för skogens upplevelsevärden. Mikael och Martin har båda väldigt aktivt drivit på utvecklingen mot ett mer omväxlande och mångsidigt brukande av skog, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Priset, diplom och en statyett föreställande en spillkråka, skapad av konstnären Kenneth Derlow, delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde, Mer än 300 medlemmar från hela landet hade samlats för att inspireras, diskutera och planera föreningens kommande verksamhet.

Juryns motivering:
”Martin Jentzen, Munkedal och Mikael Karlsson, Södertälje är båda skogsägare som med gedigna skogserfarenheter i bagaget bland annat givit ut skrifter och bedrivit rådgivning om hållbart skogsbruk.

Både Jentzen och Karlsson har genom sin kunskap och inspiration bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald och skogsekosystem. Båda har också vinnlagt sig om att påvisa att hyggesfritt, hållbart skogsbruk inte behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet, vilket utöver skoglig miljövinst bidragit till en ökad acceptans och vilja hos alltfler att gå över till mer hållbara bruknings- och avverkningsmetoder.”

Juryn för Naturskyddsföreningens Skogspris:
Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningens ordförande), Anita Brodén och Per-Erik Mukka (ledamöter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse), Stefan Bleckert (naturvårdschef vid Sveaskog och oberoende expert) samt Jonas Rudberg (sakkunnig vid Naturskyddsföreningens rikskansli).

> Läs mer om Skogspriset

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.