Importerad soja stor miljöbov

Användningen av importerad soja har ökat starkt i Europa och Sverige de senaste åren. Främst används soja till djurfoder. Den ökade odlingen leder till en mycket hög miljöbelastning i både de länder där den odlas och i Sverige. 

– Det är idag fullt möjligt att odla mer proteinfoder inom Sverige vilket skulle ge minskad miljöpåverkan i Sverige och globalt, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

I en rapport som Naturskyddsföreningen presenterar idag har vår import av soja från främst Sydamerika granskats. Sojaimporten har fördubblats i Sverige sedan 1990. Odlingen medför en rad miljöproblem:

Ökad sojaodling driver på avskogningen av Amazonas och uppodlingen av Cerradon, den brasilianska savannen som är viktig för den biologiska mångfalden. Under de senaste 35 åren har över hälften, cirka 880 000 km2, av Cerradon uppodlats. Avskogningen av Amazonas ökar nu de pågående klimatförändringarna.

Sojaodlingen innebär en stor användning av bekämpningsmedel. Gifter som för länge sedan förbjudits i Sverige används. Soja behöver också stor användning av konstgödsel vilket orsakar klimatpåverkan och spridning av miljögiftet kadmium.

De globala transporterna av soja bygger på användning av fossila bränslen som påverkar klimatet.

Importen av soja till djurtäta områden utan areal för att sprida djurens gödsel medför risker för övergödning av svenska havsområden.

En viktig orsak till den ökade sojaimporten är en ökad användning i djurens foderstater. Sverige importerar idag cirka 350 000 ton soja av vilket 90 procent går till foder. Soja är ett billigt och bra foder för djur och används därför i produktion av kött och mejeriprodukter som mjölk.

Rapporten visar att det kostnadsmässigt är fullt möjligt att ersätta importerad soja med lokalt odlade proteingrödor som ärtor, åkerbönor och andra baljväxter, raps eller vallfoder med hög proteinhalt. En sådan utveckling av produktionen kan gynna flera svenska miljömål. Mindre soja i fodret till grisar ger störst effekt och minskar produktionens bidrag till klimat förändringen med 13 procent, övergödning med 11 procent och användningen av primärenergi med 14 procent.

– Rapporten visar att importen av soja motverkar flera av de svenska miljömål som riksdagen beslutat. Vi förstår inte varför foder ska transporteras över halva jordklotet när proteingrödor kan odlas lokalt med god lönsamhet och en rad miljövinster som följd, säger Jan Wärnbäck internationell jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.