Ingen tyst minut för Brasiliens värsta miljökatastrof

Den 5 november, är det ett år sedan Fundãodammen brast i Mariana, östra Brasilien. Byar sveptes bort, människor dödades och marken förgiftades. Det pågår en intensiv kamp för upprättelse efter en av de värsta miljökatastroferna i Brasiliens historia. Genom AP-fonderna är våra pensionspengar investerade i de ansvariga gruvbolagen.

Trots att ett år har gått sedan dammkatastofen i östra Brasilien är förödelsen fortfarande stor.

Foto / Illustration:

Maria Klerfelt, Naturskyddsföreningen

Brott mot människor och miljö

När den stora gruvdammen brast läckte det giftiga slammet ut i floden Doce. Byar längs med floden sveptes bort och mark och vatten förorenades. 19 människor miste livet. Befolkningen längst med floden fick sina hem, samhällen och sin miljö förstörd. En av Brasiliens värsta miljökatastrofer var ett faktum.

En miljon människor som bor längs med floden Doce hade för årtionden framöver förlorat tillgången till rent vatten, något som är en förutsättning för deras försörjning som bygger på fiske och jordbruk.

Katastrofen i Mariana är inte bara ett exempel på att dammar ofta innebär stora risker för miljön och människor, det är också ett exempel på företagens makt i Brasilien. Dammen vid floden Doce ägs av det brasilianska gruvbolaget Samarco som ägs av multinationella företagen Vale och BHP Billiton – världens två största gruvbolag. Genom AP-fonderna finns svenska folkets pensionspengar investerade i de båda bolagen.

Foto: Maria Klerfelt, Naturskyddsföreningen.

Lät bli att varna människorna längs floden

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Movimento dos Atingidos por Barragens/ De dammpåverkades rörelse (MAB) som tidigt var på plats efter olyckan menar att Samarco lät bli att larma om katastrofen.

Det tog 17 dagar för dammslammet att färdas längs floden ut till Atlanten. Människorna som bodde längs floden blev inte varnade om att en enorm massa av lera var på väg mot deras hem förrän en arbetare på Samarco, på eget bevåg, ringde hem till sin familj längre neråt floden för att säga till dem att sätta sig i säkerhet.

Enligt MAB kände Samarco till att det fanns säkerhetsbrister i dammen. Bolaget gick också ut med information om att leran och vattnet inte var giftigt – något som senare motbevisades av FNs experter. De konstaterade att tungmetaller och andra giftiga kemikalier fanns i vattnet.

Gemensam kamp i splittrade samhällen

För MAB har året sedan dammkatastrofen inneburit en intensiv kamp för de drabbade människornas upprättelse – men också för demokrati, mänskliga rättigheter och för miljön i Brasilien.

MAB, tillsammans med kyrkorna i området Minas Gerais, har sedan katastrofen stöttat och organiserat de människor som drabbades. Genom att sluta sig samman i lokalgrupper i byarna längst med floden Doce har de drabbade kämpat för att de ansvariga för katastrofen ska ställas till svars, för rätt till ekonomisk ersättning och för förlusten av försörjningsmöjligheter och för kostnader för att reparera sina hem.

Många har drabbats av psykiska och fysiska problem efter katastrofen och en lika stor del av kampen har handlat om att sluta sig samman och hålla ihop som människor då deras hem och liv spolats bort.

Bolagets kontroll försvårar kampen

Ett stort hinder i de lokala gruppernas arbete för sina rättigheter är Samarcos kontroll över regionen. Många människor är anställda inom gruvnäringen och sedan olyckan har Samarco aktivt utövat påtryckningar för att vända människor i regionen mot varandra i ett försök att splittra människornas kamp för upprättelse.

I mars 2016 slöts ett avtal mellan Samarco och regeringen som gav bolaget kontroll över processen för att dela ut ekonomisk ersättning till den drabbade lokalbefolkningen och över restaurering av hus och miljö. MAB och dess lokalgrupper i Mariana drev en hård kamp för att få insyn i processen kring detta avtal men lyckades inte.

Samarco har godtyckligt delat ut ersättning till vissa drabbade men inte till andra – en systematisk strategi för att skapa förvirring och osämja med målet att splittra byarna. På vårdcentralerna har Samarco betalat för att anställa psykologer, men kräver samtidigt full tillgång till patientjournalerna vilket gör att få vågar prata öppet om problem orsakade av dammkatastrofen.

En högljudd minut för offren och kampen

Nästan ett år efter dammkatastrofen, åtalas nu flera anställda på Valle och BHP för vållande till annans död. Den brasilianska åklagaren hävdar att de anställda visste att dammen skulle brista men prioriterade företagens vinster över lokalbefolkningens säkerhet och miljön.

I dag, ett år efter katastrofen samlas dammpåverkade människor från hela Brasilien tillsammans med de människor som drabbats direkt av dammkatastrofen. De möts i en tre dagars vandring motströms längs floden Doce.

Det hålls ingen tyst minut ett år efter katastofen, istället höjer människorna sina röster i en manifestation för upprättelse och till minne av de som miste livet i olyckan. Vandringen går hela vägen från Atlantkusten och avslutas i regionhuvudstaden Mariana.

FAKTA

Seminarie: Vad händer i Brasilien? Miljö, demokrati och MR

Runt om i världen attackeras förespråkare för mänskliga rättigheter och utrymmet för civilsamhället krymper. Enligt Global Witness är Brasilien det farligaste landet för miljöaktivister. Seminariet fokuserar på den aktuella politiska situationen och de senaste händelserna i Brasilien samt det krympande utrymme för landets miljö och sociala rörelser. Du får bland annat lyssna till miljöaktivister från den brasilianska rörelsen MAB.

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Latinamerikagrupperna

När? Den 16 november klockan 8-10

Var? Naturskyddsföreningen, Åsögatan i Stockholm

Seminariet kommer livesändas på Facebook

Anmälan senast den 10 november!

Det här är MAB

Den brasilianska rörelsen MAB, eller Movimento dos Atingidos por Barragens, arbetar för att människor som drabbats av dammbyggen ska få rättvis kompensation – och för ett nationellt rättsligt ramverk som reglerar det. MAB är inte emot alla dammbyggen i Brasilien, utan bedömer varje enskilt fall utifrån social och miljömässig påverkan. MAB förespråkar en energipolitik som tar hänsyn till både människor och miljö. MAB samarbetar med Naturskyddsföreningen sedan 1996.

AP-fondernas investeringar

Svenska pensionspengar finns investerade i bolagen som är ansvariga för olyckan. Ett nytt regelverk behövs som gör att svenska pensionspengara investeras ansvarsfullt, hållbart och att fonderna bidrar till en hållbar utveckling.

AP-fonderna förvaltar mer än 1500 miljarder kronor av svenska folkets pensionskapital bland annat i de två stora bolagen Valle (126,8 miljoner kronor) och BHP Billiton (1,2 miljarder kronor).

AP-fondernas regelverk säger att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”.  Förra året presenterade regeringen, efter förhandlingar i riksdagens pensionsgrupp, ett förslag på nya regler, som bland annat innehöll lagkrav på att AP-fonderna ska investera ansvarsfullt och hållbart och att fonderna ska bidra till en hållbar utveckling. Men efter kritik från flera håll lade regeringen förslaget på is.

Läs fler artiklar om MAB

Flera stoppade dammbyggen – seger för både miljö och människor

Solenergi räddar regnskog

Livet i skuggan av dammen

De broderar sin protest mot övergreppen

Kvinnor leder motstånd mot dammen

Dammarna dränker regnskogen