Inget förbud mot uranbrytning

Idag röstade riksdagen ner förslaget om förbud mot uranbrytning trots lokalt motstånd och de stora miljökonsekvenser som uranbrytning innebär. Röstsiffrorna blev 170 mot 135.

Artikel

Centerpartiet har sedan länge sagt nej till uranbrytning i Sverige. Det lokala motståndet i landet, inte minst i centerkommuner, är mycket starkt. Men i dagens omröstning i riksdagen valde centern alltså att röstat mot förslaget. Röstsiffrorna blev 170 mot 135.

Brytning av radioaktivt uran innebär alltid stora risker för vår hälsa och miljö. Ofta är halterna av uran i den malm som bryts låga och eventuell uranbrytning i Sverige skulle därför ske i mycket stora öppna dagbrott. Det som blir över när uranet tagits ut är ett radioaktivt avfall som tar avsevärt större plats än malmen och som måste förvaras i jättelika högar i landskapet. Radioaktiva föroreningar kan nå vatten och luft under lång tid.