Inget kvicksilver på åkrarna

På femtio- och sextiotalet användes kvicksilver mot mögelangrepp inom jordbruket. Det ledde till att mängder av småfåglar och rovfåglar förgiftades och dog. Naturskyddsföreningen var en av de som drev frågan hårt. Glädjen var stor 1966, när kvicksilver förbjöds som bekämpningsmedel i Sverige.

Foto / Illustration:

Bengt-Ove Birgersson

På femtio- och sextiotalet användes kvicksilver mot mögelangrepp inom jordbruket. Det ledde till att mängder av småfåglar och rovfåglar förgiftades och dog. Naturskyddsföreningen var en av de som drev frågan hårt. Glädjen var stor 1966, när kvicksilver förbjöds som bekämpningsmedel i Sverige.