Johanna Sandahl vald till ny ordförande för Europas största miljönätverk EEB

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl har idag valts till ny ordförande för European Environmental Bureau (EEB). Organisationen är Europas största nätverk för miljöorganisationer, med 160 medlemsorganisationer i mer än 35 länder, och samlar totalt cirka 30 miljoner människor.

Johanna Sandahl har varit ordförande i Naturskyddsföreningen sedan 2014 och är föreningens talesperson i frågor som rör klimat- och skogspolitik. Hon är utbildad agronom med ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands.

Som ordförande i EEB kommer Johanna Sandahl att leda styrelsens arbete. EEB jobbar brett med frågor som rör miljö och hållbarhet, såsom ekonomi, miljölagstiftning och specifika sakfrågor, exempelvis klimat, biologisk mångfald, kemikalier och jordbrukspolitik. Organisationen har ett kontor i Bryssel med cirka 50 anställda.

- Den kommande femårsperioden är otroligt viktig för att vända flera mycket allvarliga trender. EUs utsläpp av växthusgaser måste snabbt vända neråt för att nå nära noll 2040. Utarmningen av ekosystem måste upphöra, vilket bland annat innebär att det krävs stora reformer av EU:s jordbrukspolitik (CAP). Samtidigt är det en utmaning att det är politiskt oroligt i många europeiska länder, säger Johanna Sandahl.

- En mycket stor del av EU-ländernas miljölagstiftning och politik som påverkar miljön beslutas av medlemsländerna och Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg. Därför är det väldigt viktigt att påverka EU-politiken. Det är bråttom att ställa om. EU har en stor möjlighet att gå före med en ny kommission och ett nytt parlament som är grönare än tidigare. Kommissionens kommande European Green Deal kan bli ett viktigt verktyg i omställningen, säger Johanna Sandahl.

Johanna Sandahl kommer att fortsätta sitt uppdrag som Naturskyddsföreningens ordförande.

Pressbilder på Johanna Sandahl finns här.

Läs mer om EEB här.

Presskontakt:
Anna Havula
Press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen
+46 (0) 70 870 37 00
anna.havula@naturskyddsforeningen.se