Källan till dioxin i ekoäggen måste hittas

Ökande halter av dioxin även i ekologisk produktion är en källa till oro, men det bör betonas att det är oklart varifrån miljögifterna kommer, skriver vi tillsammans med KRAV och Organic Sweden i en replik.

Debattartikel

Folke Vesterwall och Michael Liedberg skriver på Svenska Dagbladets debattsida att handeln ska satsa på ägg från höns som tillbringar sina liv i ”modernt inredda burar”, istället för ekologiska ägg. De skriver med anledning av Livsmedelsverkets rapport, som visar på en ökande trend av dioxin och dioxinliknande pcb:er i ekoägg.

Dioxin sprids via luftföroreningar och lagras i ekosystemen. En av de mest grundläggande anledningarna till att det finns ekologisk och KRAV-certifierad produktion är att den vill förhindra att ännu mer miljögifter ska komma i omlopp i vår miljö. Ekologiskt och KRAV-märkt produktion vill inte riskera att rester av miljögifter ska hamna i eller på vår mat. Det är olyckligt att det ekologiska lantbruket, som jobbar hårdast för att stoppa spridningen av miljögifter i jordbruket, ändå exponeras för allvarliga luftburna miljöföroreningar.

När det ändå sker, som i fallet med dioxin, blir vi återigen påminda om hur viktigt det är att lantbrukare inte ska odla med kemiska bekämpningsmedel. Hur betydelsefullt det är att inte tillföra mer miljögifter som hamnar i vår miljö och som riskerar att hamna på och i vår mat – även den ekologiska. All mat påverkas av luftföroreningar. Eko- och KRAV-certifieringen garanterar att odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och enligt alla de regler som finns att läsa i KRAVs regelbok. De är regler som ekologiskt- eller KRAV-certifierade företag frivilligt arbetar med och som också kontrolleras enligt principerna för tredjepartscertifiering.

En annan grundläggande värdering inom ekolantbruket är att djuren ska må bra och få leva så naturligt som möjligt. Därför ska hönor i KRAV-certifierad produktion vistas utomhus där de kan picka mask och beta gräs. Att sitta i en bur, modernt inredd eller ej, tycker vi är motsatsen till god djurvälfärd.

Men att vistas utomhus och beta gräs är inte riskfritt och det är här som dioxinet eventuellt kommer in i bilden, för det är viktigt att betona att ingen ännu vet källan till dioxinet. Det är inte omöjligt att dioxiner och pcb-liknande ämnen finns i marken på vissa särskilt utsatta platser, eller i utemiljön där hönsen vistas. En annan möjlig källa är fodret och specifikt det fiskmjöl som används som proteinkälla, vilken är avgörande för att hönsen ska må bra.

Och det är där ekoäggsbranchen står nu. Dioxinkällan måste hittas. Att halterna av dioxin och pcb-liknande ämnen ökar, även om Livsmedelsverket är tydliga med att halterna ligger under gränsvärdena, är helt oacceptabelt. Däremot kan varken ekoäggsbranschen eller någon annan garantera helt giftfria ägg eftersom vår planet dessvärre är förorenad. Regeringen har ett stort ansvar och måste ta tag i frågan och verka för att stoppa spridningen genom EU och internationella luftvårdskonventioner. Det behövs också hårda krav på rening av förbränningsanläggningar i Sverige.

Ägg står generellt för en liten källa till dioxin i vår kost. De största källorna till dioxin idag är fisk, kött och mejeriprodukter. Det enklaste sättet att minska intaget av dioxin i sin kost är att välja bort fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Den bästa strategin för att minska miljögifter i vår mat är att satsa på ekologiskt producerad mat. Då får vi också en djurhållning med hög djurvälfärd och utevistelse för alla djurslag.

Charlotte Bladh-André, ordförande Organic Sweden

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Kjell Sjödahl Svensson, tf vd KRAV

Läs artikeln och deltag i debatten här. 

Bli medlem för ett hållbart jordbruk

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som 226 000 andra ekokämpar. Bli medlem för 24 kr/mån.