Kan ekologisk mat innehålla bekämpningsmedel?

Ibland kommer larm om rester av bekämpningsmedel i ekologiska livsmedel. Är det sant, strunt eller någonstans däremellan? Vår jordbruksexpert Emelie Hansson reder ut det hela. Och berättar hur ovanligt det faktiskt är med rester av bekämpningsmedel i eko.

Artikel

1. Hur ofta brukar ekologisk mat innehålla rester av bekämpningsmedel?

Det är extremt ovanligt. I Sveriges senaste rapportering till EU hittades inga rester av kemiska bekämpningsmedel i ekologisk mat. I EU:s egna sammanställning av tester, där man främst kollar bekämpningsmedelsvärstingar som vindruvor och citrus, förekommer det att man hittar rester även i ekologiska livsmedel. Men det är sällan. I 3 571 prover från 28 länder hittades 27 prov med rester över gränsvärdena.

2. Men hur är det ens möjligt?

Trots att kemiska bekämpningsmedel inte används på ekologiska odlingar är det svårt att skydda odlingarna fullt ut från att smittas av kemiska bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel sprids i naturen och vissa finns kvar länge. Några av de bekämpningsmedelsrester som hittas är till och med bekämpningsmedel som inte längre används, som DDT. Det är ett tydligt tecken på de cirkulerar i ekosystemet.

Ekologiska odlingar kan också drabbas av de bekämpningsmedel som används på odlingar i närheten. Bekämpningsmedel kan transporteras långa sträckor i luften. I flera länder är det fortfarande tillåtet med flygbesprutning vilket gör att kemikalierna inte bara sprids över odlingar utan även över människors hem och skolor. Det är helt enkelt svårt att odla giftfritt i en förorenad värld…

3. Kan det röra sig om fusk också?

Det går inte att utesluta men ekologiska produkter är inte mer utsatta för bedrägeri och fusk än andra. Snarare tvärtom eftersom ekologisk produktion är en av EU:s mest kontrollerade produktionsformer – med årliga och frivilliga kontroller utöver vad svensk och europeisk livsmedelslagstiftning kräver. Om bekämpningsmedel hittas i ekologisk mat är det med allra största sannolikhet föroreningar från oekologisk odling, förväxling av analysprover eller misstag i hanteringen. Det är alltid viktigt att dessa fall utreds för att ta reda på orsaken.

4. Litar du själv på miljömärkningen av mat och i så fall varför?

Ja! Även om det kan finnas risk för att ekologisk mat smutsas ner eller att det sker fel i hanteringen så känner jag mig trygg med att kontrollen innebär att eventuella misstag rättas till. Det finns en mycket unik spårbarhet i den ekologiska märkningen som gör det lättare. Alternativet att sluta välja ekologiskt känns helt fel, eftersom jag vet att oekologisk mat bidrar till mer kemikalier i vår miljö. Något som dessutom kan smutsa ner den ekologiska produktionen.

5. När det larmas om gifter i livsmedel brukar medier alltid avsluta med en lugnande förklaring om att man måste äta väldigt mycket av maten eller drycken i fråga för att riskera hälsan. Vad tycker du om det?

Idag utsätts vi för flera olika miljögifter och det är vanligt med bekämpningsmedelsrester i till exempel oekologisk frukt och grönt. En del av dessa ämnen är klassade som cancerframkallande, reproduktions- eller hormonstörande. Men de flesta kemikalier vet vi alldeles för lite om. Att prata om enskilda livsmedel och gränsvärden är därför inte längre relevant. Vi måste se till helheten och utsatta riskgrupper som barn och gravida. Mat behöver inte innehålla bekämpningsmedel och det enda sättet att minska riskerna är att välja ekologiskt. Då förorenas inte heller miljön.

Emelie H orträtt

Emelie Hansson är agronom och sakkunnig i jordbruksfrågor på Naturskyddsföreningen. Emelie jobbar sedan 2013 med Naturskyddsföreningens kampanj #byttilleko.

Nyfiken på referenser? 
Livsmedelverkets tester >>
EU:s tester >>

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.