Kemikalier hittas i allt fler livsmedel

Idag uppmärksammas den senaste rapporten från EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet angående rester av bekämpningsmedel i livsmedel inom EU.

Välj ekologiska produkter, så minskar risken att du får i dig kemikalierester.
Pressmeddelande

- Rapporten visar tydligt att jordbrukets spridning av bekämpningsmedel inte bara drabbar lantarbetare och närliggande natur, utan även oss som äter maten.  Det bästa sättet att minska kemikalierna i maten är att gynna det ekologiska jordbruket, säger Johanna Sandahl, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Just nu pågår en politisk process där regeringen kan förbjuda användningen av bland annat stråförkortningsmedel. Chlormequat är ett stråförkortningsmedel som riskerar störa reproduktionen och som finns i oroande mängder i spannmål. Naturskyddsföreningen anser att användningen av stråförkortningsmedel snarast måste förbjudas och med kunskap om ämnenas förekomst i vår mat bör Landsbygdsdepartementet och Miljödepartementet göra allt de kan för att skydda vår miljö från spridning av dessa ämnen.

Sammanlagt har det tagits mer än 77 000 prover från cirka 500 olika typer av livsmedel. Trenden är att färre livsmedel är fria från bekämpningsmedelsrester och att allt fler ämnen hittas i ett och samma prov. Ett tydligt exempel på detta är vindruvor. På vindruvor sprutas bekämpningsmedel som är dokumenterat cancerogena och reproduktions- eller hormonstörande. Rapporten visade på höga överträdelser av tillåtna mängder bekämpningsmedelsrester och hela 58 procent av proverna hade fler än en rest av bekämpningsmedel i provet.

- Vindruvor är ett av de livsmedel som besprutas mest med bekämpningsmedel. Det bästa konsumenterna kan göra för att undvika att utsätta sig för risker är att istället köpa ekologiska vindruvor, russin och vin, säger Emelie Hansson, sakkunnig mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen.

Läs en större sammanfattning av rapporten här

För mer information:

Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23.

Emelie Hansson, sakkunnig mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen, 070-611 65 33

 

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.