Klimatförhandlingarna har överlevt – nästa gång måste de leverera

För några timmar sedan avslutades årets klimatförhandlingar i Lima, mer än ett dygn över tiden. Efter en dramatisk upplösning lyckades klimatmötets ordförande sy ihop en text som accepterades av alla länder.
- De har en än gång klarat av att lösa förhandlingskrisen utan att enas om konkreta åtgärder som löser klimatkrisen, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

Pressmeddelande

- Nu ska länderna skicka in sina utsläppslöften till FN före första april. Då får vi se hur stort glappet är mellan vad som bör göras och vad de faktiskt lovar att göra, fortsätter Svante Axelsson.

Det är beklagligt att Limamötet inte blev mer konkret, världen skjuter stora knäckfrågor framför sig till mötet i Paris 2015. Den stora framgången i Lima är att länderna faktiskt började förhandla om det kommande Parisavtalet. Det går fortfarande att hoppas på att förhandlingarna då leder till ett avtal som minskar utsläppen. Men:

- Det krävs en tydligare förhandlingsvilja i Paris om länderna ska lyckas begränsa utsläppen i sådan omfattning att det finna en chans att undvika allvarliga temperaturökningar, säger Svante Axelsson.

- Låginkomstländerna tycks vara de stora förlorarna igen. Limamötet ordnade inte någon färdplan för hur det ska kunna bli 100 miljarder dollar årligen till anpassningsåtgärder och investeringar i förnybar energi i låginkomstländer. Mötet levererade dock en formulering om att ersätta länder som hamnar under vatten när temperaturen stiger och som redan har drabbats av stora ekonomiska förluster, säger Anna Axelsson.

Det blir allt mer tydligt att enskilda länder måste gå fortare fram på egen hand. Klimatavtalet kommer lägga ett golv för vad som måste göras för att undvika en farlig temperaturökning, Glädjande nog visar all erfarenhet att utsläppsminskningar i länder som börjat resan mot fossilfritt går snabbare och billigare än vad de själva trott.

- Det tycks till och med vara så att en strategi för ett fossilfritt samhälle ökar sysselsättningen och den generella välfärden. Avtalen är ändå oerhört viktiga, bland annat för att låginkomstländerna ska få en ekonomisk ersättning för klimateffekterna och för att gå en genväg till ett 100 procent förnybart energisystem, säger Svante Axelsson.

Kontakt:

Svante Axelsson, generalsekreterare, 0707 282 585, svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Anna Axelsson, sakkunnig internationella klimatfrågor, 073 352 46 33, anna.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Linnéa Falk, vik pressansvarig, 070-262 77 87, linnea.falk@naturskyddsforeningen.se