Klimatmålet är otillräckligt - lever inte upp till FN:s klimatavtal

Idag har Miljömålsberedningen presenterat ett förslag på nytt långsiktigt klimatmål för Sverige, som innebär att utsläppen i Sverige ska ha minskat med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson anser att det är positivt att sju riksdagspartier har kommit överens över blocken, men klimatmålet som föreslås är otillräckligt och lever inte upp till målsättningen i FN:s klimatavtal.

Pressmeddelande

Läs om Miljömålsberedningens förslag på nytt klimatmål i DN Debatt.

- Om världen ska kunna begränsa den globala temperaturökningen till ca 1.5 grader måste världen nolla sina utsläpp till 2050. Då bör Sverige med våra goda förutsättningar vara nära nollutsläpp redan 2030. Då är förslaget från Miljömålsberedningen alldeles otillräckligt. Dessutom föreslås att delar av de svenska utsläppsminskningarna ska göras utomlands. Det är inte att vara ett föregångsland, eftersom alla länder inte kan lösa sina problem i andra länder, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

- Det är oerhört viktigt att Miljömålsberedningen öppnar för att regelbundet revidera det otillräckliga målet. Historien visat att politikerna brukar missbedöma den tekniska utvecklingen och sätter målen alldeles för lågt. 

- Det viktiga nu är att få en fossilfri transportsektor till 2030 som ett delmål, så att utsläppen minskar snabbt i början, avslutar Svante Axelsson.

Kontakt: 
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen: 070 728 25 85
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070 870 3700

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är 226 000 medlemmar som pushar på för en tuffare klimatpolitik. Du kan göra oss ännu starkare för 24 kr/mån.