Klimatmärkning sågas av miljörörelse

Naturskyddsföreningen drar nästa vecka igång årets Miljövänliga Vecka som har temat ”Mat för ett bättre klimat”. I samband med detta vill föreningen också varna konsumenterna för den klimatmärkning som är på väg att lanseras i Sverige av organisationen Svenskt Sigill.

Pressmeddelande

– Den kan mycket väl bli ett praktexempel på ”green-wash” dvs. att man lurar konsumenten att stirra blint på ett miljöproblem utan att göra avvägningar av helheten, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Valet mellan olika livsmedelskategorier, t ex kött och grönsaker, är viktigare än en tilläggsmärkning eller inte, eftersom de stora utsläppsskillnaderna finns mellan olika livsmedel. Ett kilo kött ger femtio gånger mer utsläpp än ett kilo bönor och en vegetarisk måltid mer än halverar matens klimatpåverkan jämfört med en genomsnittlig måltid med kött.

Naturskyddsföreningen anser att energi- och klimatrelaterade krav ska ingå i den befintliga miljömärkningen, vilket är den väg som bl. a. KRAV har valt.

– Vi kan inte ha ett märke för varje miljöproblem. Det är bättre att göra avvägningar mellan olika miljöproblem i en och samma miljömärkning. Risken är att ett klimatmärke överskuggar andra viktiga miljöaspekter eftersom livsmedel med låg klimatpåverkan kan ha stor negativ effekt på t. ex. övergödning, biologisk mångfald eller giftfri miljö, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen har uttryckt kritik mot den klimatmärkning som väntas bli lanserad senare i höst av organisationen Svenskt Sigill.

– Svenskt Sigill gör mycket som är bra men deras klimatmärkning är olycklig och direkt förvirrande på flera sätt. Ett exempel är att det saknas regler för mängden handelsgödsel som får spridas, trots att spridningen leder till utsläpp av den kraftfulla växthusgasen lustgas, säger Mikael Karlsson.

Nästa vecka börjar Naturskyddsföreningens årliga satsning Miljövänliga Veckan, i år med temat ”Mat för ett bättre klimat”. Sedan 1990 har den svenska köttkonsumtionen ökat med mer än 50 procent vilket ökat svenskarnas klimatbelastning med över två miljoner ton växthusgaser, att jämföra med Sveriges totala utsläpp på omkring 65 miljoner ton. Under Miljövänliga Veckan kommer föreningens aktiva över hela landet att ge konsumentråd och tips om hur man äter miljösmart när man väger samman flera miljöproblem.

– Genom att äta mer grönt, ekologiskt och säsongsanpassat kan man göra stor miljönytta. Den snabba ökningen av köttkonsumtionen är dålig för klimatet, naturen och för vår hälsa. Därför är det skönt att kunna visa att det är både enkelt och billigt att miljöanpassa matkonsumtionen, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.