Köp av utsläppsrätter kompenserar inte försäljningen av kolkraften!

Att regeringen tillåter Vattenfall att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland är en stor besvikelse, anser Naturskyddsföreningen. Köparna kommer sannolik att driva verksamheten vidare med fortsatta klimatutsläpp. Insatserna för att köpa utsläppsrätter är ett tveksamt sätt att använda skattebetalarnas pengar, sett till klimateffekten.

- Att regeringen nu säger att man ska köpa utsläppsrätter är en klen tröst. Vi vet att det finns ett stort överskott. Ska det få någon effekt att köpa utsläppsrätter måste överskottet försvinna och EU se till att priset på utsläppsrätter bli korrekt och funktionellt. 300 miljoner per år är inte det mest effektiva sättet att använda statens pengar.

- Jag är oerhört besviken på att regeringen missar denna chans att visa världen att man tar ansvar genom att underlätta energiomställningen i Tyskland, som sannolikt är det viktigaste klimatprojektet i världen nu, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Affären innebär att Vattenfall säljer några av Tysklands största brunkolsgruvor och kolkraftverk till tjeckiska bolagsgruppen EPH, som inte har sagt att de tänker avveckla verksamheten utan tänker fortsätta att förbränna kol utan något slutdatum.

Pengarna till köp av utsläppsrätter träder inte i kraft förrän efter 2018, efter mandatperioden och när vi inte vet vilken regering som styr.

Naturskyddsföreningens slutsats är att regeringens beslut inte är det bästa för klimatet och sannolikt inte heller för svenska skattebetalare.

>Läs vår artikel tillsammans med tyska organisationer om hur vi vill att brunkolsverksamheten ska avvecklas

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen: 0707 28 25 85
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen: 070 794 04 07