Kvicksilver finns i håret på kända svenskar

Analyser av hårtussar från skidåkaren Anja Pärson, miljöminister Andreas Carlgren samt partiledarna Göran Hägglund, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand visar att deras hår innehåller kvicksilver som en gång spridits i miljön av människan. Göran Hägglunds halter ligger över de referenssvärden som används i USA.

Analyserna på delegater på den stora FN-konferensen om kvicksilver visar att flera av dem har halter som ligger ännu högre än den gräns där kvicksilver kan orsaka skador på kroppen.

De halter vi fann hos personerna var:

  • Maria Wetterstrand (692 µg kvicksilver/kg hår)
  • Mona Sahlin (452 µg kvicksilver/kg hår)
  • Andreas Carlgren (773 µg kvicksilver/kg hår)
  • Göran Hägglund (1189 µg kvicksilver/kg hår)
  • Anja Pärsson (748 µg kvicksilver/kg hår).

1000 µg kvicksilver/kg hår är en gräns som satts för när neurologiska skador kan uppkomma enligt forskningsrådet US National Research Council. Nya vetenskapliga studier visar att vissa typer av neurologiska effekter kan uppkomma vid ännu lägre halter.

– Världens nationer har ett kollektivt ansvar för att stoppa den mänskliga spridningen av kvicksilver till miljön. Halterna i mina hårtussar låg under gränsvärdet men dels har många svenskar högre halter, dels är gränsvärden aldrig säkra. På andra håll i världen ser vi också en mycket värre situation. Kvicksilver är mycket giftigt, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Just nu pågår en stor FN-konferens i Upplands Väsby om kvicksilver. Syftet med konferensen är att komma fram till ett internationellt förbud av kvicksilver. Stickprovsanalyser på organiska kvicksilverhalter i hår från många mötesdelegater visade att flera av delegaterna bär på oacceptabelt höga halter som överskrider det gränsvärde som används i USA. Inte minst delegater från kustnära länder och med hög fiskkonsumtion hade höga halter. Studier i Sverige har visat att bakgrundsvärden för metylkvicksilver i hår här ligger under 100 µg/kg.

Naturskyddsföreningen, tillsammans med det globala kemikalienätverket IPEN och European Environmental Bureau, vill med analyserna tydliggöra för mötesdelegaterna hur betydelsefullt det är att denna konvention snarast möjligt kommer på plats.

Kvicksilver är ett miljögift som många kanske inte hör talas om så ofta nu för tiden, men som fortfarande är ett stort miljöproblem. Sverige har som tredje land i världen infört ett nationellt kvicksilverförbud som är ett förbud med undantag för t.ex. viss medicinsk utrustning och lågenergilampor. Men i de flesta länder används kvicksilver fortfarande i stor skala i många sammanhang. Kvicksilver sprids långa sträckor i atomsfären och förorenar därför även i fortsättningen svensk miljö.

I miljön omvandlas kvicksilver till en organisk form som lätt tas upp i kroppen och som kan passera från moder till foster och utsöndras i bröstmjölk. Forskare har, bland annat, kopplat försenad mental utveckling, försämrat minne och muskelkoordination hos barn till kvicksilver. Fisk som har tagit upp organiska kvicksilverföreningar är den viktigaste exponeringskällan för kvicksilver för allmänheten.

Naturskyddsföreningen uppmanar nu förhandlingsdelegaterna på FN-konferensen att ta ansvar genom att få till stånd en global kvicksilverkonvention. Inom EU bör kvicksilver helt fasas ut.

– Innan denna är på plats, vilket kan dröja till 2013, bör EU och Sverige visa vägen och totalförbjuda kvicksilver, säger Andreas Prevodnik, internationell kemikaliehandläggare på Naturskyddsföreningen.