Landsbygdsministerns första beslut för ett hållbart fiske

Sven-Erik Bucht är ny landsbygdsminister och ansvarar för fiskenäringen. Vi vill att hans första beslut för ett hållbart svenskt fiske ska vara att stoppa ålfisket i Sverige. Ålen är akut utrotningshotad och mindre än 1 procent av 50-talets nivåer av ålyngel kommer simmande till europeiska vatten från Sargassohavet. Samtidigt är Sverige ett av de länder som fiskar upp mest ål i EU.

Artikel

Sverige är ett av de länder som plockar upp flest ton ål i hela EU. Vi tillåter ett riktat fiske på en akut hotad art som är på historiskt låga nivåer. Forskare uppskattar att det nu kommer mindre än 1 procent av 50-talets nivåer av ålyngel simmande till europeiska vatten från Sargassohavet.

Nu har EU kommit med ett nedslående besked om riktningen för unionens ålpolitik. Det gör det viktigare än någonsin att vi tar ett nationellt beslut och sätter ett stopp för ålfisket. Ett totalt förbud av ålfiske är av stor vikt för ålens överlevnad, eftersom alla blankålar från Östersjöregionen vandrar ut längs Sveriges kust. Om inte fisket stoppas i Sverige och Danmark är andra länders åtgärder för ålarna förgäves.

 Ålen är ett helt unikt djur värd all vår respekt. Den kan: 

  • Bli över 100 år gammal,
  • Kräla flera kilometer på land i daggvått gräs,
  • Simma mer än 500 mil utan att äta,
  • Reproducera sig på flera tusen meters djup i Sargassohavet,
  • Och brukade stoppas i brunnar för att hålla vattnet rent från ohyra.

Vad kan du göra?

Självklart tacka nej till ål, men du kan också informera din omgivning. Nu när julborden börjar är det jätteviktigt att du ser till att familjen eller företaget bokar julbord som inte serverar ål, och berättar för restauranger som gör det varför de bör sluta. Om du inte är Sven-Erik Bucht eller riksdagspolitiker, för då kan du se till att stoppa det svenska ålfisket.

Ålen hotas inte bara av fiske utan också av habitatförstörelse och blockerade vandringsvägar. Över 93 procent av de ålar som försöker ta sig nerför vattendrag till havet dör i kraftverksturbiner. Därför är de få ålar som lyckas ta sig förbi turbinerna extra värdefulla och måste värnas.

 

Bli medlem – rädda havens liv

Älskar du också havets våg? Gör som 226 000 andra miljökämpar. Bli medlem för 24 kr/mån.