Lär dig mer om vår blåa planet

Visste du att haven och dess ekosystem, som till exempel mangrove, sjögräs och saltängar, är viktiga i kampen mot klimatförändringarna? Eller att det finns alger i tandkräm, kosmetika och glass? Havet ger oss syre, mat, och transportvägar. Utan havet överlever vi inte. Vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer, jobbar för ett välmående hav varje dag.

Fisk fångade i ett nät. Foto: cc Flickr Hani Amir

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!

Tre fjärdedelar av jordens yta är hav. Havet producerar mer än hälften av allt syre i atmosfären.  Havet är också viktigt i kampen mot klimatförändringarna, då världshaven absorberar en fjärdedel av våra utsläpp av koldioxid och kustekosystem såsom mangroveskogar och sjögräsängar binder stora mängder kol.Havet ger oss jobb, enbart fiskebranschen (inklusive vattenbruk) sysselsätter över 60 miljoner människor. Fisket och vattenbruket ger i sin tur sysselsättning till hundratusentals miljoner människor världen över som bland annat arbetar med beredning och småskalig handel. De flesta av dessa finns i Syd.

Tyvärr hotas havens välmående av försurning på grund av klimatförändringarna, exploatering, överfiske med destruktiva fiskemetoder, nedskräpning och föroreningar.

Lär dig mer om havet!

Havets betydelse för människans överlevnad är stor, visste du att:

  • 17 procent av vårt dagliga globala proteinupptag består av fisk, mestadels från haven. Vid kuster och insjöar kan siffran stiga till över 70 procent. Allra viktigast är fisk som föda i låginkomstländer.
  • Havet ger oss jobb, enbart fiskebranschen (inklusive vattenbruk) sysselsätter över 60 miljoner människor Fisket och vattenbruket ger i sin tur sysselsättning till hundratalsmiljoner människor världen över som bland annat arbetar med beredning och småskalig handel. De flesta av dessa finns i Syd.
  • I vardagsprodukter såsom tandkräm, glass, och kosmetika används en förtjockningssubstans, tex agar och karragenan. Denna substans utvinns ur alger; alger som växer eller odlas till havs.  
  • Marina ekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar skyddar kustnära samhällen från översvämningar, stormar och tsunamis genom att bryta vågor och sakta ner vattnet.
  • Havet utgör en väldigt viktig transportväg

Havet är viktigt för vårt välmående, det förser oss med rekreation, spirituella, estetiska och kulturella värden. Nu är det dags att alla tar sitt ansvar för att rädda haven!

Läs mer om vårt arbete inom hav och fiske
Läs mer om vårt klimatarbete

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.