Läskiga ämnen funna i halloweensmink

Under helgens halloweenfirande kommer många barn att klä ut och sminka sig till monster och spöken. Naturskyddsföreningen har undersökt om halloweensmink innehåller hormonstörande eller allergiframkallande ämnen. De undersökta produkterna säljs just nu i butikerna Buttericks och BR Leksaker. Resultatet visar att 7 av 10 undersökta produkter från Buttericks innehåller misstänkt hormonstörande ämnen, varav en också innehåller 4 allergiframkallande ämnen. 1 av 6 undersökta produkter från BR Leksaker innehåller ett misstänkt hormonstörande ämne.

Denna produkt har en åldersgräns på 3 år, innehåller ett misstänkt hormonstörande ämne samt fyra allergiframkallande doftämnen.

Foto / Illustration:

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har i oktober 2015 besökt två butiker, BR Leksaker och Buttericks, och undersökt 16 slumpvis utvalda sminkprodukter från butikerna. En genomgång av produkternas innehållsförteckningar visar följande.

  • 7 av 10 av de undersökta produkterna från Buttericks innehåller misstänkt hormonstörande ämnen. Det rör sig om produkter såsom ansiktsfärg, vit och svart krämpuder, läppstift och fejkskinn. En av produkterna hade en åldersgräns på 3 år och de övriga sex produkterna hade en åldersgräns på 15 år.
  • Den produkt från Buttericks som har en åldersgräns på 3 år, Aquacolor Kryolan professional makeup, innehåller ett misstänkt hormonstörande ämne samt fyra allergiframkallande doftämnen. Det står på förpackningen att produkten är hypoallergen, dvs. inte allergiframkallande, trots att den innehåller 4 ämnen som är deklarationspliktiga enligt kosmetikaförordningen pga. deras allergiframkallande egenskaper.
  • 1 av de 6 undersökta produkterna från BR Leksaker, Zombie Make-up Set, innehöll ett misstänkt hormonstörande, men inga allergiframkallande ämnen.
  • Vi har inte granskat produkterna för andra problematiska egenskaper, som till exempel miljöpåverkan.

– Produkter med misstänkt hormonstörande ämnen kan vara riskabla att använda, eftersom de kan påverka kroppens egna hormonsystem. Hormoner är avgörande för både utvecklingen och funktionen av kroppens olika system. Därför ska små barn i så stor utsträckning som möjligt undvika att komma i kontakt med produkter som innehåller hormonstörande och allergiframkallande ämnen, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.  

Idag täcks inte hormonstörande ämnen av lagstiftningen, eftersom det saknas fastställda kriterier för vad ett hormonstörande ämne är. Därför anser Naturskyddsföreningen att EU bör snarast fastslå kriterier för dessa.

– Som konsument borde man kunna känna sig säker när en produkt finns i affären. Men eftersom lagstiftningen går så långsamt framåt, kan företag som vill vara proaktiva se till att deras produkter inte innehåller misstänkt hormonstörande eller allergiframkallande ämnen, säger Johanna Sandahl.

– Det som man kan tänka på som konsument är att inte låta små barn använda produkter som är avsedda för personer som är 15 år och äldre. Generellt har produkter avsedda för barn ett bättre innehåll än produkter för vuxna. Tyvärr kan det ändå finnas skadliga ämnen i barnprodukterna. Så det allra tryggaste är om barnen inte använder smink alls, utan experimenterar med kläderna på halloween istället, säger Johanna Sandahl.

Ladda ner bilder på några av de undersökta produkterna här. 

Kontaktinformation:
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen: 070 357 80 23
Anna Havula, press- och PR-chef, anna.havula@naturskyddsforeningen.se: 0708 703 700

Fakta:
Hormonstörande ämnen har ingen officiell definition i EU. Därför är inga ämnen reglerade inom EU för deras hormonstörande egenskaper. Internationella Kemikaliesekretariatet, ChemSec, har listat ett antal hormonstörande ämnen på sin SIN-list (Substitute it now-list), en lista över ämnen som borde finnas med på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. ChemSec har utgått från en definition av hormonstörande ämnen som är den bästa rådande definitionen enligt många forskare. Läs mer på Internationella Kemikaliesekretariatets hemsida: chemsec.org 
Att Naturskyddsföreningen skriver ”misstänkt” hormonstörande beror på att de studier som genomförts inte har varit standardiserade tester. Det saknas standardiserade tester idag, eftersom kriterier för vad ett hormonstörande ämne är inte finns. Därför anser Naturskyddsföreningen att EU bör ta fram sådana kriterier.

Listor:
1) De undersökta produkterna från Buttericks 
2) De undersökta produkterna från BR 
3) Misstänkt hormonstörande ämnen i produkterna
4) Allergiframkallande ämnen i produkterna

1) De undersökta produkterna från Buttericks

1. Ansiktsfärg barn, Aqua colour Kryolan professional makeup: Ett misstänkt hormonstörande ämne, Propylparaben. Fyra misstänkt allergiframkallande ämnen, Coumarin, Geraniol, Citronellol, Limonene
2. Blodspray: Inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen
3. Krämpuder, vit: Två misstänkt hormonstörande ämnen, Cyclomethicone och Propylparaben
4. Krämpuder, svart: Två misstänkt hormonstörande ämnen, Cyclomethicone och Propylparaben
5. Läppstift, nagellack: Ett misstänkt hormonstörande ämne, Propylparaben i läppstiftet, dock inte nagellacket
6. Fejkskinn: Ett misstänkt hormonstörande ämne, Thiram
7. Zipper face makeup: Ett misstänkt hormonstörande ämne, Propylparaben
8. Smink och proteskit: Två misstänkt hormonstörande ämnen, Propylparaben och Thiram
9. Glittergel: Inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen
10. Ansiktskrita: Inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen

2) De undersökta produkterna från BR

1. Glittergel: Inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen
2. Fetkrita för ansikte: inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen
3. Ansiktssmink/teatersmink: inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen
4. Zombie Make-up Set: ett misstänkt hormonstörande ämne, Butylated hydroxytoluene (BHT)
5. Ansiktsfärg set: inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen
6. Glittergelé: inga kända hormonstörande eller allergiframkallande ämnen

3) Misstänkt hormonstörande ämnen i produkterna

Dessa ämnen finns upptagna på SIN-listan på grund av sina hormonstörande egenskaper.

Propylparaben

Cyclomethicone

Thiram

Butylated hydroxytoluene (BHT)

4) Allergiframkallande ämnen i produkterna
Dessa doftämnen är deklarationspliktiga enligt kosmetikaförordningen pga. deras allergiframkallande egenskaper.

Coumarin

Geraniol

Citronellol

Limonene

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.