Låt gruvbolagen betala för sitt avfall

Riksrevisionen kritiserar i en aktuell rapport reglerna för avfall från gruvor. Vi välkomnar granskningen och förslagen på skärpta regler, men vill också gå längre.

Avfallet från Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare täcker en yta på 12 km2– hittills. Varje dygn pumpas ytterligare 50 000 ton svavelhaltigt avfall ut.

Foto / Illustration:

Nils Viklund

– Riksrevisionens rapport visar att vissa gruvbolag brister i ansvar och att skattebetalarna kan få stå för kostnaden för sanering och efterbehandling av nedlagda gruvor. Reglerna måste skärpas, till att börja med de uppenbara brister som rapporten pekar på. Men ytterst handlar det om hela mineralpolitiken, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens nya mineralpolicy tar ett helhetsgrepp på frågan. I policyn ställer föreningen tydliga krav om hänsyn till människor och natur, lagstiftning och ekonomiska säkerheter men också om hur samhället ska klara en hållbar mineralförsörjning i framtiden. Mineraler är en oerhört viktig resurs som måste förvaltas klokt och långsiktigt.

 – För att nå dit behöver vi en ny syn på mineraltillgångarna. Gruvor innebär enorma intrång i miljön och påverkar den biologiska mångfalden, vattentillgången och människors livsvillkor. Det senare gäller inte minst samerna, vårt urfolk, säger Johanna Sandahl.

>Läs vår medlemstidning Sveriges Naturs artikel om att ingen granskar gruvorna

Gruvnäringen är Sveriges största avfallsproducent. Det finns idag 14 aktiva gruvor i landet som producerar ca 120 miljoner ton avfall om året. Mängden avfall har nästan tredubblats sedan 1980-talet. Gruvnäringen är idag befriad från deponiskatt och har en reducerad energiskatt.

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.