Licensjakt på varg får äntligen överklagas

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att miljöorganisationer ska få överklaga domar om jakt. Överklagandeförbudet gäller med andra ord inte. Det här innebär att miljöorganisationer nu kan överklaga det beslut från Naturvårdsverket om licensjakt på vargar som kom strax före Högsta förvaltningsdomstolens besked.

Pressmeddelande

– Högsta Förvaltningsdomstolens dom är en stor lättnad. Idag har vi återfått rätten att dra storskalig jakt efter varg och andra hotade djur inför domstol, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– I fjol när överklagandeförbudet stängde dörrarna till domstolarna, blev resultatet att över tio procent av vargarna fälldes. Nu har vi en chans att rädda de 46 vargar som länsstyrelserna i Mellansverige beslutat om i den kommande rekordjakten – och hindra att den svenska vargjakten blir ett dåligt exempel som sprider sig i Europa.

– Möjligheten att få till stånd domstolsprövning av myndigheters beslut är en grundbult i alla rättssamhällen och en fundamental del i skyddet för demokratin. Just för miljön är det extra viktigt att de här funktionerna fungerar. Nu kommer vi med största sannolikhet att överklaga Naturvårdsverkets beslut, säger Johanna Sandahl.

Den jakt som Naturvårdsverket har beslutat om innebär att man har inte uteslutit något revir från jakten (som det funnits tecken på tidigare). Myndigheten anser att alla fem licensjaktsbesluten är godtagbara.

Verket lägger dock till att jakten ska avlysas om det är sannolikt att den nyligen immigrerande vargen uppehåller sig i jaktområdet.

> Läs beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen

> Läs pressmeddelandet och besluten från Naturvårdsverket

> Läs mer om vår syn på varg och vargjakt

För frågor:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
Oscar Alarik, miljöjurist, Naturskyddsföreningen, 070 611 32 29

Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Bli medlem rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.