Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långt

Svenska skattemedel används för att locka hit turister från länder som ligger långt ifrån Sverige. Det skriver Naturskyddsföreningen tillsammans med forskare och organisationsföreträdare på Dagens Nyheters debattsida.

En ny studie visar att klimatbelastningen från dessa turisters flygresor ökade kraftigt före pandemin. För att bidra till klimatmålen behövs ändrade direktiv så att även våra turistorganisationer verkar i klimatlagens anda.