Med hopp om en rättvis fiskepolitik

I västra Kapregionen i Sydafrika jobbar vi med att stärka de småskaliga fiskearbetarna och deras rättigheter. Bortom klimatmötet i Paris kämpar de småskaliga fiskarna för att anpassa livet efter de dramatiska klimatförändringarna. En av dem är Norton Dowries.

I Lagebaan i västra Kapregionen, Sydafrika.
Vid sidan om kampen för att få tillbaka sina rättigheter och få tillgång till fiskeresurser så brottas kustbefolkningen i Sydafrika med klimatförändringar.
Artikel

I det lilla fiskesamhället Langebaan i västra Kaplandet i Sydafrika bor Norton Dowries med sin familj. Här arbetar vår samarbetsorganisation Masifundise Development Trust med är att få igenom den nya policyn för småskaligt fiske i Sydafrika. Det har varit en tidskrävande och tuff väg hit men hoppet om en rättvis fiskeripolitik är stor.

–  Under apartheid tog de ifrån oss våra bostäder och våra rättigheter. Det innebar att 90 procent av landets 50 000 småskaliga fiskarfamiljer plötsligt stod helt utan rättigheter, berättar Norton Dowries.

Norton Dowries jobbar för en rättvis fiskeripolitik. På tröjan står det "Fiskares rättighter = mänskliga rättigheter". Foto: Sara Fröcklin, Naturskyddsföreningen.

I slutet av 90-talet drevs en policy igenom som gav ett fåtal storskaliga kommersiella företag fiskerättigheterna. Det var först 2012 som en ny policy för småskaligt fiske togs fram i Sydafrika. Här lyfts det småskaliga fisket fram, inte bara hur viktigt det är för att människor ska kunna äta mat och klara sin ekonomi, utan också att det är viktigt att fördela fiskerättigheter och resurser rättvist.

Masifundise Development Trust, en av Naturskyddsföreningens marina samarbetsorganisationer, har tillsammans med bland annat organisationen Coastal Links varit viktiga för att driva igenom den nya policyn.

Klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser

Förutom den långa kampen för att få tillbaka sina rättigheter och tillgång till fiskeresurser så brottas kustbefolkningen i Sydafrika med klimatförändringar; Högre havsnivå, försurning, förändringar i och minskad tillgång till fiskeresurser samt extremväder som gör det svårt för små båtar att ge sig ut till havs, är några av de problem Langebaans fiskearbetare tvingas hantera. 

Att klimatet ändrats dramatiskt är ett hårt slag för de redan marginaliserade och utsatta människorna, särskilt kvinnor och barn, småskaliga fiskearbetare i regionen.

Bortom klimatmötet fortsätter kampen för rättvisa

Haven och havens resurser har äntligen fått en plats i den globala klimatdebatten och under det stundande klimatmötet i Paris så kommer olika seminarier med fokus på havets betydelse för klimatet att anordnas. Masifundise är en av många organisationer som kommer att närvara. 

En bit bort från det internationella toppmötet i Paris fortsätter Norton Dowries och våra samarbetsorganisationers arbete för att haven och ekosystemen. Bland annat jobbar de med återplanteringsprojekt för att återskapa tidigare avverkad mangrove, de kämpar för att minska användningen av skadliga fiskemetoder och driva igenom en schysst fiskeripolitik.

Ge en gåva till havet

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!