Med sikte på framtiden

En hållbar framtid på en frisk och levande planet – så lyder Naturskyddsföreningens nya vision. Det framkommer i den strategi för framtiden som antogs under 2018 års riksstämma i Uppsala. Framtidsstrategin är ett svar på de utmaningar vår planet står inför och fastslår vad Naturskyddsföreningen kommer att prioritera under de kommande fyra åren.

Artikel

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Med en ny strategi tar sig nu Naturskyddsföreningen an framtiden. Framtidsstrategin, som kommer att ta vid där nuvarande verksamhetsriktlinjer slutar, möter såväl Sveriges miljömål som FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Naturskyddsföreningen kommer fortsätta att verka för vassare lagstiftning och ekonomiska styrmedel, förändrade normer och beteenden och tror att verklig förändring bygger på solidaritet inom hela samhället, mellan generationer och mellan länder.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, som riksstämman valde på ytterligare två år, förklarar att det viktigaste med den nya strategin är helhetstänket.

– Framtidsstrategin berör alla de områden vi behöver beakta för att uppnå ett hållbart samhälle. Målområdena fokuserar på miljöproblemen i luften, på land, i vattnet och hur vi människor måste bli mer miljökloka. Men med helhet menar jag också att vi inkluderar hela föreningen i det arbetet. Det har också varit viktigt för oss att förankra den nya strategin brett i hela folkrörelsen.

I framtidsstrategin är målen tydligare definierade än tidigare och kommer dessutom omsättas i mätbara mål. Det kommer att underlätta uppföljningsarbetet och huruvida de insatser som görs har avsedd effekt. Naturskyddsföreningens tre strategier ersätts av fem nya förändringsmetoder. Förutom naturkänsla, påverkan och konsumentmakt som ligger kvar sedan tidigare har metoderna mobilisering och samarbeten lagts till.

– Mobilisering och samarbeten är tunga, viktiga områden som inte riktigt rymdes i de gamla strategierna. Att skapa intresse och engagemang för naturen och göra nytta för miljö och människor är frågor vi vill prioritera – oavsett om det handlar om företag, organisationer eller privatpersoner. Men en central aspekt av samarbete som metod handlar om det vi gör inom organisationen. Det görs så mycket viktigt arbete inom organisationen och tillsammans är vi så otroligt starka – det blir verkligen tydligt i framtidsstrategin, säger Johanna Sandahl.

Framtidsstrategin är fundamentet för Naturskyddsföreningens kraftsamling och mobilisering. Den ska vara lättförståelig och är tänkt att inspirera de tusentals människor som varje dag, på alla nivåer i samhället – i Sverige och världen, arbetar för att möta framtidens stora miljöutmaningar. Naturskyddsföreningens framtidsstrategi träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller i fyra år.