Miljö- och klimatbudgeten välkomnas - men ett sjumilakliv återstår

Flera av de miljösatsningar i den kommande budgeten som presenterats är steg i rätt riktning, och välkomnas av Naturskyddsföreningen. Jämfört med den föregående statsbudgeten av (M) och (KD) innebär miljö- och klimatbudgeten ett stort lyft för miljön. Satsningarna utgör emellertid ändå bara en liten del av vad som krävs för att vända trenden med klimatutsläpp som inte minskar och ett alltjämt allvarligt läge för den biologiska mångfalden.

Naturskyddsföreningen välkomnar förstärkningar av olika stöd och stimulanser som ska underlätta klimatomställningen för näringslivet, kommuner, regioner och privatpersoner. Satsningarna på nattåg både inom Sverige och ut i Europa är viktiga för att ge bra alternativ till flyget. En ambitionsökning för bonus malus-systemet välkomnas, och kraven kommer behöva fortsätta skärpas för att styra mot minskade utsläpp från bilismen.

- Vi är glada över att regeringen och samarbetspartierna kämpat upp miljöbudgeten igen. Den innehåller många viktiga miljö- och klimatsatsningar. Trots detta är det en ordentlig bit kvar innan klimatkrisen kan anses vara fullt avspeglad i de budgetsatsningar som presenterats. Exempelvis är det helt orimligt att det ges skatterabatter på koldioxid eller görs investeringar i verksamhet som orsakar stora utsläpp. Nästa steg är att skyndsamt se över beslut som påverkar klimatet inom alla politikområden, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

De senaste utsläppssiffrorna från SCB visar att utsläppen inte minskar i närheten av vad som krävs för att nå uppsatta klimatmål. En ambitiös klimathandlingsplan som snabbt minskar utsläppen måste presenteras snart, och den måste få genomslag i budgeten samt beslut inom alla politikområden. Naturskyddsföreningen vill bl.a. se:

*Avveckling av samtliga klimatskadliga subventioner
*Beslut om att förbjuda fossila bränslen 2030
*Stopp för nya fossila investeringar, exempelvis Preemraff i Lysekil
*Inga fler svenska exportkrediter till fossila projekt. Sverige borde exportera klimatlösningar, inte klimatproblem. 
*Klimatambitionerna måste höjas rejält inom alla politikområden

Naturskyddsföreningen välkomnar flera goda initiativ inom naturvårdspolitiken, såsom anslagen för skog, hav och vatten, och att det görs en satsning på våtmarker och grönare samhällen. Ett nytt åtgärdspaket för pollinerare på 70 miljoner kronor per år införs. Det är mycket positivt att miljötillsynen och miljöövervakningen stärks.

- Regeringens intention att skydda skog, stärka arbetet mot övergödningen och bevaka läget i naturen är god. Den nya satsningen på ett åtgärdspaket för att stärka förutsättningarna för pollinerare är efterlängtad. Men en effektiv politik för att gynna pollinerare behöver också skarpa styrmedel för att minska användningen av bekämpningsmedel, och stöd till ett ekologiskt hållbart jordbruk.  Därför behövs såväl en vassare skatt på bekämpningsmedel som ökat stöd till ekologisk produktion, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.     

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef, anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 070 870 37 00