Miljöanpassade fiskodlingar kan ge jobb i glesbygd

I dag släpper Naturskyddsföreningen en ny rapport om det svenska vattenbruket. Med rätt beslut kan det bli en viktig näring för hållbar matproduktion i Sverige. I Sverige finns både tekniken och viljan att odla fiskar och skaldjur utan att skada de naturliga ekosystemen.

- Svenska konsumenter är beredda att betala för att fisk och skaldjur ska odlas med stor hänsyn till miljön. Trots det finns det fiskodlingar i Sverige som läcker stora mängder näring rakt ut i Östersjön och sjöar. Om odlingarna flyttar upp på land kan vi minska både övergödningen och skapa fler jobb, säger Mårten Wallberg , vice ordförande på Naturskyddsföreningen.

Rapporten beskriver de problem som dagens svenska vattenbruk lider av och föreslår lösningar. Den ska dels kunna användas av föreningens medlemmar som engagerar sig i fiskodlingsfrågor lokalt; dels kunna användas som inspiration och vägledning för beslutfattare både nationellt och regionalt.

- För att svenskt vattenbruk ska bli riktigt hållbart måste vi se till att odlingarna inte leder till övergödning eller sprider sjukdomar och parasiter till vilda fiskar. Vi måste också säkerställa att odlingarna producerar mer fisk än vi stoppar in. Bara då kan fiskodlingar bidra till att minska överfisket i världen, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Läs hela rapporten här

För mer information:

Mårten Wallberg, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 073- 374 67 14

Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93