Miljöförsvarare i Amazonas mördad

Natten till fredagen den 22 mars blev vår brasilianska kollega Dilma Ferreira Silva mördad i sitt hem av fem män. Ferreira Silva hade i många år varit engagerad i frågor om dammbyggen genom vår brasilianska samarbetsorganisation MAB, De dammpåverkades rörelse. Hon förlorade själv sitt hem i samband med konstruktionen av en damm och har sedan dess kämpat för att andra som drabbats av Brasiliens dammbyggen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Dilma Ferreira Silva (i mitten av bilden) överlämnar en kravlista till Brasiliens dåvarande president Dilma Roussef.

Foto / Illustration:

MAB Nacional

Dilma Ferreira Silva var regional koordinator på vår brasilianska samarbetsorganisation Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) i delstaten Pará i området Amazonas. 

Natten mellan torsdag och fredag anlände flera män på motorcykel till Ferreira Silvas hus på landsbygden, där hon befann sig tillsammans med sin man Claudionor Costa da Silva och deras gemensamma vän Hilton Lopes. 

Under nattens mörka timmar mördade männen Dilma Ferreira Silva, hennes man och hennes vän. Dilma Ferreira Silva blev 47 år.

Polisen har nu gripit en man som är misstänkt för de tre morden, en jordbrukare som kan ha kopplingar till narkotikahandel. Mannen misstänks också för andra mord. Motivet för morden är ännu okänt och det är därför oklart om det har någon koppling till Ferreira Silvas arbete och engagemang för miljö och mänskliga rättigheter.

”Kan inte gå runt och vara rädda”

– Vi kräver rättvisa, säger en representant från MAB till Naturskyddsföreningen. Vi vill ha sanningen och vi vill att regeringen ska återuppta programmet för skydd av människorättsförsvarare. Vi måste vara fria för att kunna kämpa för rättvisa. Vi kan inte gå runt och vara rädda hela tiden. Regeringen måste uppfylla sin skyldighet att skydda och garantera friheten för människorättsförsvarare – vi behöver en säker miljö. Det är en del av en demokrati och det står i vår konstitution. Vi vill veta sanningen om morden och vi vill att de skyldiga ska åtalas. 

Amazonas farligaste området

Ferreira Silva är den första miljöförsvararen i Amazonas som mördas i år, men enligt statistiken över dödade miljöförsvarare i Brasilien kommer hon inte att vara den enda. Brasilien är världens farligaste land för försvarare av miljön, och området Amazonas är den farligaste platsen i hela landet – nio av tio miljöförsvarare som mördas dör här. 

Totalt mördades 57 miljöförsvarare i Brasilien under 2017 enligt organisationen Global Witness, och situationen blir allt värre. 

Förlorade allt i ett dammbygge

Varifrån kom Dilma Ferreira Silvas brinnande engagemang för miljö och mänskliga rättigheter? Enligt vår samarbetsorganisation MAB drabbades hon hårt när en av världens största kraftverksdammar, Tucuruí, konstruerades i delstaten Pará.  

– När kraftverket öppnade sina dammluckor tog det allt, har Dilma Ferreira Silva sagt i en intervju om uppförandet av kraftverksdammen. 

Tucuruí-konstruktionen ledde till att mellan 25 000 personer och 35 000 personer fick flytta från sina hem för gott, en del av dem utan att få någon form av ersättning. Aktiva inom organisationen MAB som kämpade för de drabbades rättigheter kriminaliserades och flera av rörelsens ledare blev dragna inför rätta. 

Kämpade för upprättelse 

Men trots de repressalier som MAB utsattes för, hittade Ferreira Silva i rörelsen en gemenskap och ett nätverk av andra aktiva som kämpade för upprättelse för de som drabbats av dammbyggena.

2011 deltog Dilma Ferreira Silva i ett möte med över 500 kvinnor som drabbats av dammar. Hon överlämnade då ett brev till den dåvarande presidenten Dilma Rousseff med de drabbades krav till regeringen, bland annat på inrättandet av en nationell policy för de som drabbats av dammar. 

”Vatten för liv, inte för död”

Vår samarbetsorganisation MAB skriver på sin webb

– De kommer inte att tysta oss. Vi ska vara som vatten, hur tjocka murarna än är kommer de aldrig att lyckas hålla vår styrka tillbaka. Vatten för liv, inte för död!

Sverige måste stå upp för att skydda miljöförsvarare 

Naturskyddsföreningen kan inte acceptera det våld och hot om våld som våra kollegor i miljörörelsen världen över drabbas av. Situationen för miljöförsvarare är alarmerande och blir allt värre. Sverige måste nu föra en politik som förbättrar situationen för de utsatta. 

Följande åtgärder bör vidtas

  • Stå upp för demokratin. Sverige har goda relationer med flera av de länder där miljöförsvarare upplever stor utsatthet. I multilaterala såväl som bilaterala sammanhang måste regeringen uppmärksamma den negativa trenden vi ser globalt och sätta press på de länder där utvecklingen går åt fel håll. 
  • Investera endast hållbart. Idag investerar bland annat de statliga AP-fonderna i verksamhet som har en mycket negativ inverkan på människor och miljön. Riksdagen har nyligen antagit ett nytt regelverk för AP-fonderna. Nu måste regeringen noga följa upp så att det nya regelverket efterlevs, med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter och miljö.
  • Skärp kraven på företagen. Svenska företag verksamma utomlands måste navigera med stor aktsamhet när de går in i riskfyllda miljöer. Vi efterlyser lagstiftning om obligatoriska riskanalyser och dialog med berörda lokalsamhällen, så att de kan ta ställning till hur deras mark och resurser ska användas.
  • Ge miljöförsvarare ökat stöd. Ett helhetsgrepp behöver tas inom det svenska utvecklingssamarbetet för att bemöta miljöförsvarares särskilda utsatthet. Exempelvis behövs instruktioner för hur Sveriges Sidakontor och ambassader ska agera. Frågan behöver också vara en central del i myndigheten Sidas samarbete med företag. 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

MAB är en social rörelse för de människor som påverkats av dammbyggen. De förspråkar en annan energipolitik för Brasilien – en energipolitik som tar hänsyn till både människor och miljö.

Dammbyggen i Brasilien

Enligt Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) ökade antalet mord och hot mot försvarare av landrättigheter under 2017. De flesta av de 127 aktivister som mördades kämpade emot gruvor, plantager och kraftverk. Attacker relaterade till förnybar energi, som dammar, har ökat snabbt.

Omkring en miljon människor har påverkats av Brasiliens enorma dammbyggen, som är en konsekvens av landets satsning på vattenkraft som främsta källa till elektricitet. En del människor som bor där dammarna ska anläggas blir tvingade att flytta, ibland av polis och militär, och erbjuds inte alltid någonstans att ta vägen. Organisationen MAB arbetar med att organisera de som drabbats av dammkonstruktionerna och hjälpa dem att kräva sina rättigheter.  

Brasiliens regering säger att de nu är öppna för möjligheten att bygga nya dammar i Amazonas-området.