Miljögifter döljer sig i sovrumsdammet

En rad miljö- och hälsofarliga kemikalier döljer sig i dammet under våra sängar. Det gäller i tolv länder över hela världen, visar Naturskyddsföreningens undersökning som publiceras idag. Vuxna får i sig damm med varje andetag. När barn suger på dammiga föremål följer miljögifterna med ner i kroppen. Vissa av dessa ämnen kan redan i mycket låga koncentrationer påverka människans fortplantningsförmåga.

Pressmeddelande

– Inte ens när vi sover är vi förskonade från miljögifter. Inomhusdamm världen över innehåller farliga kemikalier som kan skada vår hälsa. Barn är extra känsliga och särskilt utsatta för miljögifter i damm, inte minst för hormonstörande ämnen. Nu måste avgiftningen av vardagen accelerera, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Damm från tolv länder

Dammet kommer från tolv sovrum i tolv länder: Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tyskland och Ungern, Filippinerna, Kenya, Malaysia, Sydafrika, Tanzania och Uganda. Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i de olika länderna har samlat ihop dammet och skickat det till Sverige för analys, med fokus på ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium.

Resultatet visar att det förekommer en rad miljö- och hälsofarliga kemikalier runt om i världen och att inget hem genomgående var bättre än något annat. Kemikalierna samverkar dessutom med varandra. Ämnen som var för sig framstår som oproblematiska kan tillsammans vara mycket skadliga för hälsa och miljö, den så kallade cocktaileffekten.

– Resultaten visar tydligt att den sammanlagda exponeringen för hormonstörande ämnen måste minska, säger David Gunnarsson, sakkunnig i kemikaliefrågor på Naturskyddsföreningen.

Svag kemikaliepolitik

Rapporten om undersökningen visar att kemikaliepolitiken är svag. Ämnen med okända hälso- och miljöeffekter får användas i vardagsprodukter. Kemikalier bedöms enskilt, trots att forskning visar att de ofta samverkar. Misstänkt farliga ämnen fasas inte ut. Gränsvärden antas skydda hälsan trots att forskningen visar att de är osäkra.

– Samhället har nytta av många kemikalier. Just därför måste kontrollen skärpas. Det krävs spärrar mot nya misstänkt farliga kemikalier. Farliga ämnen på marknaden måste bytas mot bättre alternativ. Utgångspunkten för besluten bör vara barnens bästa men då krävs grundliga reformer i kemikaliepolitiken. Jag vill se Sverige leda det arbetet, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen kräver nu att EU:s kemikalielagstiftning skärps på en rad punkter. Bland annat måste barnens hälsa, kombinationseffekter, konsumentvaror och hormonstörande ämnen prioriteras. Sverige bör vara ett föregångsland och regeringen bör omgående stödja Danmarks förslag att förbjuda ftalater utifrån kombinationseffekter.