Miljömärkt el bidrar till biologisk mångfald

Den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag. Den vill vi fira tillsammans med alla er som väljer el märkt med Bra Miljöval därför att ni bidrar till biologisk mångfald. Visste du att ditt elbolag avsätter pengar för varje såld kilowattimme till både miljö- och energieffektiviseringsfond som stödjer projekt för att skydda biologisk mångfald och minskad energianvändning? Ett exempel är ett miljöfondsprojekt som bidragit till att en fiskväg i Forsnäs öppnats upp efter 100 år och nu gynnar fortplantning av många vattenlevande djur och organismer.

Regleringsdammen för Forsnäs kraftverk i Bulsjöån i Östra Lägerns utlopp har utgjort ett vandringshinder för öring och annan fisk i över 100 år. Det indämda sjöutloppet utgjorde ett värdefullt lek- och uppväxtområde för flertalet strömlekande fiskar. Medel från Bra Miljöval Miljöfond bidrog till att Tranås Energi kunde skapa en värdefull vattenväg för både fiskar och andra djur. 

— Den öppnade vattenvägen har både gett fiskar möjlighet att fortplanta sig men även gynnat många andra vattenlevande djur och organismer. Fiskvägen har lockat till sig strömstare och utter som inte visat sig tidigare. Vi ser det som ett tecken på att miljön runt dammen och vattenkraftstationen faktiskt har förbättrats och att åtgärden redan har gett resultat, säger Magnus Lundberg projektledare Tranås Energi.

Nu har tre av fyra vandringshinder mellan Sommen och Lägern-sjöarna för fisken åtgärdats och det finns planer för att åtgärda samtliga i slutet av 2021. 

— Vi väntar på miljötillstånd för att genomföra den fjärde och sista vandringshindret. Då kommer det totalt blir ett par mil lång vandringsväg för fiskar men även en gynnsam miljö för många andra arter, avslutar Magnus Lundberg.

Mer information:
Slutrapport Forsnäs fiskväg

FAKTARUTA Bra Miljöval fondprojekt för biologisk mångfald

  • 44 pågående projekt under 2020

  • 205 projekt har genomförts hittills sedan start 1999 

Här är Bra Miljövals satsningar på bättre vattenkraft

Kolla! Över 205 miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval.