Miljonprogramshuset Stacken blir ett passivhus med solcellsfasad

Det här är ett mycket spännande projekt som Bra Miljövals energieffektiviseringfond är med och stödjer. Energirenoveringen av kooperativet Stacken visar hur en modern och kostnadseffektiv energieffektivisering kan gå till som vi hoppas kan inspirera till fler liknande projekt.

Huset Stacken innan renoveringen, och under tiden.
Artikel

– Idén om energirenoveringen kom från andra boende på kollektivet som har kunskap inom området, berättar Obliot Zeuschel som är entusiastisk men lite orolig över om kalkylen håller. – Vi kan vara glada över att vi bestämmer över vårt eget boende som gjorde det hela möjligt, och vi är stolta över våra medlemmars prioriteringar.

– Beräkningarna visar att vi på det här sättet kan kapa värmeräkningar med tre fjärdedelar och elen med 30%, säger Zack Norwood som är forskare på Chalmers och en av de eldsjälar som initierade projektet. – Jag är nöjd med projektet, men det var svårt att hitta en totalentreprenör med tillräcklig kompetens och erfarenhet inom alla delar.

Det mesta av arbetet görs från utsidan av byggnaden

Åttavåningshuset Stacken i Bergsjön har 35 lägenheter och flera gemensamma utrymmen. Det pågående projektet innebär en renovering till passivhusstandard. Ett passivhus är en byggnad som är välisolerad och energisnål. Det tar också tillvara värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. Det här projektet får ytterligare en dimension eftersom byggnadens nuvarande betongfasad beläggs både med isolering och tunnfilmssolceller. Det installeras även effektiva kristallina solcellsmoduler på taket, samt nya dörrar och fönster. På det här sättet reduceras kostnader för både köpt el och värme drastiskt. Projektet innebär till skillnad från andra passivhusrenoveringar att det mesta av arbetet görs från utsidan av byggnaden. Kostnaden per lägenhet blir därför betydligt lägre och de boende kan bo kvar under hela renoveringsperioden. 

Ekonomisk lönsamhet för fastighetsägare är möjlig

Möjligheterna att fler fastighetsägare följer Stackens exempel är stor om projektets kostnads- och förbrukningskalkyler håller. Med en vidare spridning kan kostnaderna för renovering av miljonprogramshusen sänkas till en så pass låg nivå att det kan bli lönsamt att genomföra utan stöd eller subventioner. 

När energirenoveringen av Stacken är genomförd så följs projektet upp genom ett deltagande i Energimyndighetens utredning av lågenergibyggnader, som kommer att mäta energifanvändning i många svenska byggnader under ett år. 

Stacken ska inspirera fler

Många miljonprogramshus behöver renoveras omgående. Det finns ett politiskt mål att våra nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige ska vara nere på noll till år 2050. Samtidigt har det saknats kostnadseffektiva lösningar för miljonprogramshusen som både sänker energianvändningen och genererar förnybar energi. Energirenoveringen av Stacken visar hur en modern och kostnadseffektiv energieffektivisering kan gå till. 

Delar av projektet finansieras av Bra Miljövals Energieffektiviseringsfond.

På Stackens blogg kan du läsa mer om vad som händer just nu i projektet: http://www.stacken.org/

FAQ – om energirenovering

Vi besvarar de vanligaste frågorna om energirenovering av miljonprogrammet.