Miljörörelsen i Sverige, Danmark och Finland kraftsamlar mot planerad säljakt i Östersjön

Naturskyddsföreningarna i Sverige, Danmark och Finland skriver ett öppet brev till regeringarna i de tre länderna för att uppmärksamma dem om att det finns ett stort och gemensamt motstånd mot ökad jakt på knubb- och gråsäl.

Pressmeddelande

Naturskyddsföreningarna ifrågasätter behovet av ökad jakt på säl. Forskning visar att det ofta är enskilda individer som ställer till problem för yrkesfiskare. Den skyddsjakt som finns idag är specifikt utformad för att jaga de problemindivider som befinner sig nära fiskeredskap.

– Ett generellt ökat jakttryck på säl kommer inte självklart minska konflikterna med yrkesfiskare, men kan slå hårt mot sälstammarna. Ett bättre sätt vore att anpassa fiskeredskap och fiskemetoder efter den nya situationen med mer säl, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

I samtliga tre länder finns redan skyddsjakt på säl. I Finland är jaktkvoterna på gråsäl redan uppe i ca 1000 sälar/jaktsäsong. Åland har haft en kvot på 450 sälar. Om licensjakt med höjda kvoter införs i Sverige riskeras gränserna överskridas för vad den gemensamma gråsälspopulationen tål.  

Även om det idag finns många knubbsälar, har knubbsälsbeståndet i Skagerack och Kattegatt vid ett flertal tillfällen drabbats av valpvirusutbrott som kraftigt reducerat beståndet. Sannolikheten för att detta ska ske igen är mycket hög. Vidare lider vikarsäl, gråsäl och knubbsäl fortfarande av fysiologiska skador, sannolikt på grund av miljögifter. Detta måste man ta höjd för i förvaltningen av bestånden.

Läs hela brevet här

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93