Naturskyddsföreningen efter Mark- och miljööverdomstolens besked: “Nu måste regeringen stoppa Preemraff”

Mark- och miljööverdomstolen anser att regeringen kan säga ja till Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Det skulle innebära att utsläppen ökar med en miljon ton koldioxid per år och att Preemraff blir Sveriges enskilt största utsläppskälla. Nu kräver Naturskyddsföreningen att regeringen drar i nödbromsen och stoppar utbyggnaden av Preemraff.

Pressmeddelande 2020-06-15

– Vi är besvikna över domstolens besked idag, men står fast vid att Preemraffs utbyggnad inte ska ges tillstånd. Nu är det upp till regeringen att stoppa utbyggnaden och visa att de menar allvar med klimatlagen och de klimatåtaganden som riksdagen har ställt sig bakom, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Fallet om Preemraff har gått ända upp till Mark- och miljööverdomstolen efter att bland andra Naturskyddsföreningen överklagat tillståndet. Naturskyddsföreningen har drivit i domstolen att den så kallade stoppregeln i miljöbalken måste användas för att avslå Preemraffs ansökan. Men nu hävdar Mark- och miljööverdomstolen att stoppregeln inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. 

– Domstolen kommer fram till att vi inte kan ställa några som helst krav på fossilindustrins klimatutsläpp, eftersom det ska regleras inom utsläppshandeln. Den lagstiftning som är tänkt att motverka klimatproblemen används nu alltså för öka utsläppen – det är helt bakvänt, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Nu ligger avgörandet hos regeringen. Regeringen har utöver miljöbalken en skyldighet att ta hänsyn till klimatlagen och målen om att Sveriges utsläpp måste minska. Om Preem ges tillstånd skulle bolaget få en juridiskt bindande rättighet att för all framtid släppa ut stora mängder koldioxid. Det går varken ihop med Parisavtalet eller de svenska klimatmål som riksdagen har ställt sig bakom. 

– Självklart måste regeringen säga nej till ökade utsläpp på en miljon ton. Det skulle vara ett historiskt beslut som kommer att uppmärksammas internationellt och inspirera andra regeringar att följa efter, säger Johanna Sandahl.

Det skulle också tydligt markera att Sverige nu är beredd att sätta punkt för beroendet av fossila energikällor.

Presskontakt:
Lisa Persson
Pressekreterare
M +46 (0) 70 916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se