Naturskyddsföreningen kommenterar utredningen Hållbar slamhantering

Naturskyddsföreningen ser att förslagen i utredningen är ett steg i rätt riktning jämfört med dagens undermåliga situation, förutsatt att det blir tillräckligt bra gränsvärden. Däremot ser vi en stor risk för fortsatt spridning av miljögifter ifall framtida gränsvärden inte är tillräckligt omfattande eller skarpa.

Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen. Fosfor är en ändlig resurs och nödvändig inom jordbruket, därför behöver så mycket som möjligt av fosforn återföras. Den nu presenterade utredningen redovisar två förslag för spridningsförbud av avloppsslam med fosforåtervinning, där ena förslaget är ett totalförbud, medan det andra förslaget gör undantag för fortsatt spridning av avloppsslam på åkermark. Dagens frivilliga system för kvalitetssäkring av avloppsslam, Revaq, har gränsvärden för 60 metaller, men har inga gränsvärden för andra miljö- och hälsofarliga ämnen, läkemedelsrester eller mikroplaster som också finns i slammet. Naturskyddsföreningen anser att vi ska återcirkulera näringsämnen till jordbruket, men utan att sprida farliga ämnen.  

- Dagens regelverk gällande slam är föråldrat och måste uppdateras så att återföring av näringsämnen, oavsett teknik, inte sprider miljögifter som PFAS, läkemedelsrester och mikroplaster till miljön. Utredningen föreslår att Naturvårdsverket tillsammans med andra myndigheter, så som Kemikalieinspektionen, sätter upp ett nationellt regelverk, säger Therese Jacobson chef miljögifter, hav och jordbruk som deltagit i utredningens expertgrupp.

Som samhälle strävar vi efter giftfria cirkulära system, såväl inom produktion av varor som i återföring av växtnäring till jordbruket. Alla sektorer måste arbeta för att nå vårt gemensamt beslutade miljömål Giftfri miljö och säkerställa en god miljö för kommande generationer.

- Naturskyddsföreningen ser att förslagen i utredningen är ett steg i rätt riktning jämfört med dagens undermåliga situation, förutsatt att det blir tillräckligt bra gränsvärden.  Däremot ser vi en stor risk för fortsatt spridning av miljögifter ifall framtida gränsvärden inte är tillräckligt omfattande eller skarpa.  I dagsläget har de allra flesta av oss, inklusive barn, ett antal miljögifter i kroppen. En stor källa till exponering för långlivade miljögifter kommer från vad vi äter och dricker, då ska vi självklart inte tillföra mer miljögifter till livsmedelsproduktionen, säger Therese Jacobson.

Kontaktuppgifter:
Therese Jacobson chef miljögifter, hav och jordbruk som deltagit i utredningens expertgrupp: 0736 708 530
Anna Havula, presschef, 0708 703 700