Naturskyddsföreningen lämnar FSC

Naturskyddsföreningen beslutade idag på sin riksstämma i Gävle att lämna skogscertifieringen Svenska FSC. Beslutet har föranletts av en omfattande kritik av FSC, bland annat sedan flera anmälningar som Naturskyddsföreningen gjort av skogsbolag som brutit mot FSC lämnats utan effektiv åtgärd av FSC. 

Pressmeddelande

– FSC var från början en god tanke om hur olika parter skulle kunna enas om rimliga regler för skogsbruket. Under senare tid har vi tvingats se hur systemet spårat ur alltmer med brister i både regler, regelefterlevnad och sanktionssystem. Det är idag de ekonomiska intressena som i praktiken dominerar FSC, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Beslutet har föregåtts av omfattande diskussioner inom Naturskyddsföreningen. Vid Svenska FSC:s årsstämma nyligen lade föreningen fram motioner med yrkanden till förbättringar av systemet. Ett av dessa förslag, att utreda de certifierade skogsföretagens lagbrott, antogs av stämman. Övriga yrkanden med bland annat konkret förslag till förbättringar av skogsbruksstandarden avslogs.

– Vi har genom åren lagt ner oerhört mycket energi på att försöka förändra FSC. Systemet brister både i nivån och i efterlevnaden av kraven. Regelbrotten är många och konsekvenserna för de skogsföretag som inte följer reglerna är marginella, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.

Stämmans beslut kom efter en motion där ett utträde ur FSC föreslogs. Styrelsen beslutade i fredags att ställa sig bakom motionens förslag.

Föreningen kvarstår tills vidare som medlem i internationella FSC.