Naturskyddsföreningen på plats vid huvudförhandling om Preemraff i Lysekil – inbjudan till presskonferens

Den 10 mars inleds Mark- och miljööverdomstolens huvudförhandling i målet om Preems tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi vid Preemraff i Lysekil. Naturskyddsföreningen, som har överklagat bolagets tillstånd att öka sina koldioxidutsläpp med en miljon ton per år, deltar som part i huvudförhandlingen. Föreningen inbjuder media till en presskonferens i Lysekil den 10 mars, och talespersoner finns tillgängliga under veckan för att ge kommentarer kring målet.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl om varför föreningen har överklagat Preems tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil: 

– Vi vill stoppa att Preem ska få en juridisk rättighet att öka Preemraffs koldioxidutsläpp med en miljon ton per år, utan någon bortre gräns i tiden, och därmed bli Sveriges största utsläppskälla av växthusgaser. Om Preem skulle få tillståndet strider det mot såväl Parisavtalet som de svenska klimatmål som sju av riksdagens åtta partier ställt sig bakom.

– Detta är en symbolisk strid i vår tid. Om vi i Sverige vill hålla fanan högt och göra allvar av planerna på att bli världens första fossilfria välfärdsland är utbyggnad av oljeraffinaderier helt fel väg att gå. Ett föregångsland värt namnet tillåter inte den typen av projekt.  

Välkommen på presskonferens: 

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl samt Inge Löfgren, ordförande för  Lysekil-Munkedal, om sina intryck av morgonens förhandlingar och processen framåt.  

Tid: tisdag 10 mars kl. 12.30, under lunchuppehållet för domstolsförhandlingarna

Plats: NY LOKAL: Havets Hus, Strandvägen 9, konferenssalen.
I Havets Hus finns en bistro där det serveras lunch före och efter presskonferensen.

Företrädare för Naturskyddsföreningen på plats i Lysekil: 

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

David Kihlberg, chef för klimat och juridik på Naturskyddsföreningens rikskansli 

Oscar Alarik och Rebecca Nordenstam, Naturskyddsföreningens jurister 

Inge Löfgren, ordförande Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal 

Presskontakter på plats: 

Anna Havula, presschef Naturskyddsföreningens rikskansli, 070 870 37 00

Lars Georgsson, kommunikationsansvarig i Naturskyddsföreningens länsförbunds styrelse i Bohuslän: 070 677 36 86 

Bakgrund: 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har gett Preem tillstånd till utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil, med kraftiga utsläppsökningar av koldioxid till följd. Enligt bolaget själv kommer utsläppen att öka årligen med en miljon ton.  Naturskyddsföreningens lokalförening i Lysekil var först med att uppmärksamma de stora utsläppsökningarna och att Preemraff – om tillståndet står fast – skulle bli Sveriges största enskilda källa till utsläpp av koldioxid. 

Naturskyddsföreningen och flera andra har överklagat tillståndet till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen kommer att hålla huvudförhandling i målet den 10–13 mars 2020. 

Enligt miljöbalkens 17 kapitel har regeringen möjlighet att ta över prövningen av verksamheter som kan leda till omfattande skador på miljö och hälsa. Regeringen har beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av den ansökta verksamheten. Istället för att meddela dom kommer Mark- och miljööverdomstolen ge ett eget yttrande om målet till regeringen. Yttrandet är en sammanfattning av vad som framkommit under målets handläggning samt ett förslag till hur regeringen bör besluta. Regeringen är inte bunden av domstolens slutliga yttrande i ärendet. 

Om regeringen anser att Preems utbyggnad inte kan tillåtas, avslutas målet formellt i domstolen. Om regeringen däremot anser att projektet kan tillåtas, fortsätter prövningen i domstol där detaljerna i ett tillstånd (gränsvärden, utformning mm) fastställs. Regeringens beslut i frågan kan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Preemraff ligger sedan grundandet 1975 som en stor industrienklav i en för övrigt ganska orörd kuststräcka med värdefull skärgård och havsområden utanför. Naturskyddsföreningen vann 2002 ett mål när föreningen överklagade en utbyggnad av raffinaderiet (som då kallades ”Scanraff”). Det visade sig då att bolaget inte undersökt utbyggnadens konsekvenser för det närliggande Natura 2000-området i Gullmarsfjorden.

Preem ägs av Mohammed al-Amoudi, en etiopisk-saudisk oljeshejk och miljardär, via hans brittisk-svenska holdingbolag Corral Petroleum Holdings AB.

Läs mer: 

Naturskyddsföreningens yttrande om Preemraff, 31 januari 2019

Kompletterat överklagande av Naturskyddsföreningen i målet om Preemraff 20 december 2019 

Presskontakt:

Anna Havula, presschef, 070 870 37 00, anna.havula@naturskyddsforeningen.se

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.