Naturskyddsföreningen presenterar 100 styrmedel för klimatpolitiken

I dag presenterar Naturskyddsföreningen en lista med 100 olika styrmedel för klimatpolitiken.

-   Tanken är att politikerna ska kunna välja vilka styrmedel de vill, bara de når klimatmålen. Här finns det styrmedel och investeringar som man kan sjösätta på kort tid och som skulle få stor effekt på våra klimatutsläpp. Det behövs inte fler utredningar eller tankepauser, nu behövs konkret handling, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

I rapporten listas stora och mindre insatser, t.ex. skatter, handelssystem, satsningar på kollektivtrafik och förnybar energi samt jordbruket.

-   Det saknas varken lösningar eller kunskap inom klimatpolitiken. Det som behövs nu är lagstiftning, investeringar och styrmedel som gynnar de klimatsmarta aktörerna på marknaden. Olika lösningar kan genomföras på olika nivåer. Utsläppshandeln regleras på EU-nivå, regering och riksdag beslutar om skatter och lagar, medan cykelbanor och vegetarisk skolmat i första hand beslutas på kommun- och landstingsnivå, säger David Kihlberg, sakkunnig klimat på Naturskyddsföreningen.

Läs hela rapporten här

För mer information:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

David Kihlberg, sakkunnig klimat på Naturskyddsföreningen, 08-702 65 55

Anna Havula, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 072-225 46 03