Naturskyddsföreningen presenterar nya handledningar för en giftfri förskola

I dag presenteras två olika handledningar för arbetet med att skapa giftfria förskolor. Den ena riktar sig till kommuner, den andra direkt till förskolor och föräldrar.

 - Barnen utsätts för miljögifter på förskolorna varje dag. Med de här rapporterna visar vi för personal, chefer och föräldrar hur de kan göra stora insatser med relativt små medel. Det kan handla om allt från att kommuner ställer upphandlingskrav till att förskolor köper kritor utan tungmetaller, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner inventerats för att på så sätt få kunskap om vilka material, kemikalier och produkter som används.

Inventeringen visade att barn på förskolan utsätts för många material och produkter kända för att kunna innehålla olämpliga kemikalier. Därför presenterar föreningen nu åtgärdsförslag för att minska barns utsatthet för farliga kemikalier i sin förskolemiljö.

Rekommendationerna har två målgrupper:

1) upphandlare i kommuner och inköpare på förskolor, samt

2) föräldrar och förskolepersonal, om vad som kan göras på förskolan utan kommunens inverkan.

- En hel del av insatserna kan göras redan idag, såsom att rensa bort uttjänt elektronik ur barnens lokaler, eller inte värma mat i plastmaterial. Andra insatser kan ta lite längre tid och kostar mer, till exempel att byta ut PVC-golv, säger Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter Naturskyddsföreningen.

Båda rapporterna finns att läsa på länkarna nedan:

Tips till förskolor och föräldrar

Tips till kommuner

Förslagen finns även beskrivna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/barn-ska-inte-tvingas-ga-pa-giftiga-foerskolor-9416

Läs mer om Naturskyddsföreningens projektet Giftfri Förskola här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola  

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter Naturskyddsföreningen, 073-366 66 46

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 070-925 18 93