Naturskyddsföreningen: ”Sveriges skogsbruk är inte hållbart”

I ett nyhetsinslag i SVT Nyheter den 7 februari påstår chefen på EU-kommissionens Sverigekontor att Sveriges skogsbruk är hållbart och således borde klassas som en hållbar investering enligt den så kallade taxonomin inom EU. Men enligt Naturskyddsföreningen är uttalandet felaktigt och uppseendeväckande och har upprört många av föreningens medlemmar.

Presskommentar 210212

– Danielssons uttalande är inte bara djupt olyckligt utan även felaktigt. Sveriges skogsbruk är inte hållbart så som det bedrivs idag med kalhyggen som främsta metod. Detta visar ansvariga myndigheters utvärderingar av våra miljömål tydligt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt EU kan allt skogsbruk i Sverige inte förutsättningslöst inkluderas i listan över hållbara investeringar. Men Christian Danielsson, chef på EU-kommissionens Sverigekontor, ger i inslaget i SVT Nyheter en annan bild av det svenska skogsbruket och påstår att det svenska skogsbruket är hållbart.

– Sveriges skogsbruk har en lång väg att gå innan det kan klassas som hållbart. Beslut om vad som är hållbart måste fattas på bästa tillgängliga kunskap om tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen. Annars riskerar investeringar i svensk skogsnäring att fortsätta utarma våra skogsekosystem, vilket vi har svårt att tro att fondbolag och investerare verkligen ställer upp på, säger Johanna Sandahl.

I nyhetsinslaget intervjuar SVT Nyheter en stor skogsägare samt chefen för EU-kommissionens Sverigekontor om det går att se på den svenska skogen som en hållbar investering. Anledningen är att EU-kommissionen just nu håller på att ta fram gemensamma riktlinjer för vad som kan klassas som en miljömässigt hållbar investering, den så kallade taxonomin. Syftet med taxonomin är att finanssektorn ska få gemensamma riktlinjer för vad som kan klassas som en hållbar investering, för att på så sätt underlätta den gröna omställningen.

– Finansiärer och kapitalförvaltare som vill satsa på verkligt hållbara investeringar måste kunna förlita sig på de verktyg som finns tillhands. Om EU-kommissionen går på Sveriges linje och klassar det nuvarande svenska skogsbruket som hållbart innebär det att ett skogsbruk som medför stora förluster av livsmiljöer för hotade arter och en utarmning av våra skogsekosystem premieras, säger Johanna Sandahl.    

Presskontakt

Petra Holgersson  
Presschef på Naturskyddsföreningen
M + 46 (0) 72 565 44 05 
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se