Naturskyddsföreningen uppmanar till en shoppingfri månad

Årets Miljövänliga Vecka uppmanar alla att ta en shoppingfri månad. Fokus ligger på att ge kunskap och idéer om olika sätt att lösa behovet av en speciell pryl, istället för att köpa en ny: laga, dela, låna, köpa begagnat eller hyra. Runt om i hela landet arrangeras ett 90-tal aktiviteter, exempelvis RE-DO festivalen i Boden, prylbytardagen i Karlstad samt leksaks- och pocketbytet i Göteborg.

Naturskyddsföreningen arrangerar sedan 1990 Miljövänliga Veckan under vecka 40. Varje år anordnar föreningens aktiva runt om i landet lokala aktiviteter för att inspirera till en mer resurssnål, hållbar och omtänksam livsstil.

– Vår vardag är fylld av prylar, många som vi dessutom inte använder under stor del av tiden. Det är dags att vi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser också genom att förändra vårt köpbeteende. Med en shoppingfri månad menar vi att välja bort nyproducerade möbler, inredning, kläder, skor, elektronik, sport - och fritidsutrustning. För många är det inget problem, medan för andra är det en utmaning. De egna köpvanorna blir tydliga om man verkligen börjar tänka på dem, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Vi svenskar shoppar prylar som i genomsnitt motsvarar utsläpp av ungefär 80 kg koldioxid i månaden per person. Naturskyddsföreningen har tagit fram länsvisa beräkningar som visar potentialen i att minska utsläppen genom en shoppingfri månad. För hela Sverige visar beräkningen att utsläppen potentiellt skulle kunna minska med 822 498 ton koldioxid om alla svenskar skulle ha en shoppingfri månad.

– Miljövänliga Veckan är en tradition som utvecklats från att i första hand fokusera på vad vi köper till att handla om vår livsstil i vidare mening. I år vill vi uppmärksamma människor på att nyköp av prylar också ger ganska betydande klimatutsläpp, och inspirera till ändrade vanor. I ett globalt perspektiv lever vi idag inte hållbart. Varken vatten, energi eller råvaror räcker om alla skulle ha likadana konsumtionsvanor som vi svenskar har, påminner Karin Lexén.

Miljövänliga Veckan har utvecklats, från att vara ett enbart svenskt initiativ, till internationella Green Action Week. I år deltar 50 organisationer från 30 olika länder. Alla arbetar med temat hållbar konsumtion och hur delande inte bara ökar tillgång, utan också bidrar till att stärka lokalsamhället. En klädbytardag i Brasilien, kvinnor i New Delhi som lär sig odla växter för att motverka de svåra luftföroreningarna, eller utbyte av fröer och jordbruksredskap bland bönder i Filippinerna är några exempel på vad som händer under Green Action Week.

– Det känns fantastiskt att vara en del av en rörelse med så många människor i Sverige och globalt som tillsammans vill förändra samhället i en hållbar riktning. Vi bidrar på olika sätt, utifrån skilda utgånglägen och resurser, men med gemensamma mål. Klimatkrisen, utarmningen av den biologiska mångfalden och överkonsumtionen av resurser är globala utmaningar som berör oss alla, säger Karin Lexén.

>Mer information om En shoppingfri månad

>Här finns aktiviteter runt om i landet under Miljövänliga Veckan
För frågor om lokala aktiviteter, kontakta projektledare Jessica Andreasson
073 944 99 10, Jessica.Andreason@naturskyddsforeningen.se

>Beräkning över hur mycket koldioxidutsläppen potentiellt skulle kunna minska med en shoppingfri månad (bilaga)

>Läs mer om Green Action Week  

>Kampanjsidan ”Fixa grejen” ger tips hur man kan fixa sina saker så de håller längre

Pressbilder på Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen 

Kontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen
anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 070 870 37 00