Naturskyddsföreningen välkomnar historisk energiuppgörelse

Naturskyddsföreningen välkomnar Energikommissionens överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken för Sverige. Helt avgörande är målet med 100 procent förnybart till 2040. Ett sådant mål har aldrig tidigare funnits i Sverige. En besvikelse är att det saknas effektiviseringsmål och att ambitionen för elcertifikaten är för låg för att göra politiken trovärdig.

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, kommenterar energiuppgörelsen:
- Det är oerhört glädjande att Sverige nu fått en bred parlamentarisk uppgörelse i energifrågan med målet om 100 procent förnybart 2040. Detta är ett historiskt beslut, som innebär att låsningen i svensk energipolitik, som förekommit alltsedan kärnkraftsomröstningen 1980, äntligen är till ända. Nu kan alla företag, kommuner och hushåll inrikta sina investeringar på helt förnybara och energismarta energisystem.

Det är viktigt att överenskommelsen är blocköverskridande och stöds av de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna.

- Naturskyddsföreningen hade velat att kommissionen satte ett mål om 100 procent förnybart redan till 2030. Styrkan i att nu få en bred parlamentarisk uppgörelse är dock viktigare. Industrin har fått de långsiktiga spelregler som de efterfrågat och kärnkraftsskatten byts ut mot ett ökad ansvar för olyckor och avfall. Det är positivt att konsumtionskatt på el ökar vilket stimulerar energieffektivisering och gör solpanelsinvesteringar mer lönsamma. Samtidigt är alla är medvetna om att av ekonomiska skäl är ny kärnkraft otänkbar. Den befintliga kärnkraften i Sverige är redan ålderstigen och kommer sannolikt att stängas tidigare än vad många tror.

- Eftersom kolkraft och kärnkraft fortfarande är subventionerade är det mycket bra att systemet med elcertifikatsystemet förlängs så att takten i utbyggnaden av förnybar el ökar. Ambitionen att bara höja elcertifikaten med 18 TWh till 2030 är emellertid för låg i relation till vad som behövs, så detta bör skärpas efterhand. Den dag subventionerna av de andra ohållbara energislagen upphört kommer det inte att behövas några subventioner till förnybar el. Det är också mycket positivt att uppgörelsen bidrar till att lösa finansieringsfrågan när det gäller miljöanpassningar vattenkraften, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen vill att kommissionen i sitt fortsatta arbete t o m 1 januari 2017 ska verka för att havsbaserad vindkraft ska få ett tydligt stöd samt sätta ett mål för energieffektivisering.

- Vi beklagar att kommissionen inte lyckats enas om ett tydligt mål för energieffektiviseringen redan nu. Effektivisering är den billigaste och miljövänligaste åtgärden. Naturskyddsföreningen vill se ett ambitiöst förslag med tydliga styrmedel och ett mål om minskad energianvändning. Det är bra att Energimyndigheten redan nu får ett uppdrag om att utreda hur ett förslag om vita certifikat kan utformas. Dessa är ett lika kraftfullt styrmedel som elcertifikaten som stimulerar tillförsel av förnybar el.

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 0707 28 25 85
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.