Naturskyddsföreningen vill stärka skyddet för världens miljöförsvarare

Naturskyddsföreningen fördjupar nu sitt arbete för de kvinnor och män som kämpar för att skydda natur och miljö – ibland med fara för sitt eget liv. Att vara en miljöförsvarare har blivit allt farligare. Hot och trakasserier mot miljö- och människorättsorganisationer ökar i världen. Det är därför viktigare än någonsin att stå upp för dem som riskerar allt.

Artikel

– Våra jordar ger oss inte längre någon mat. Föroreningar i marken gör att inget kan växa och i floden finns tungmetaller istället för fisk. Jag måste fortsätta att försvara vår miljö mot företag som gör det omöjligt för oss att leva här. Det handlar om våra liv, säger Maria do Socorro som i över tio års tid varit talesperson för samhällen i Amazonas som exploaterats för att tillgodose kommersiella intressen. 

Situationen allt svårare

Situationen för världens miljöförsvarare blir allt svårare. Förra året mördades 207 miljöförsvarare enligt organisationen Global Witness och mörkertalet tros vara stort. Det gör 2017 till det dödligaste året hittills för världens miljöförsvarare. Många är också de som utsätts för trakasserier, utpressning och hot från mäktiga ekonomiska intressen när de försöker skydda natur som även fungerar som naturliga livsmiljöer. Det kan handla om gruvetablering och -drift, byggandet av vattenkraftverk och skogsavverkning. Baksidan av en samhällsutveckling som under alltför lång tid baserats på gränslös resursförbrukning och konsumtion får konsekvenser. Inte bara för naturen och dess förmåga att återhämta sig, utan också för lokalsamhällen och dem som försöker skydda både natur och livsförutsättningar. Samtidigt krymper manöverutrymmet för civilsamhället att göra sin röst hörd. 

Ny satsning för att bidra till ökat skydd

Genom ett utökat samarbete med världens största gräsrotsorganisation för miljöfrågor, Friends of the Earth International (FoEI), inleder nu Naturskyddsföreningen en ny satsning i syfte att stötta och bidra till ökat skydd för våra samarbetsorganisationer och deras allierade. Konkret handlar samarbetet om att erbjuda riskutbildningar samt ge tillgång till ett system för akut stöd, där exempelvis snabb överföring av mindre summor för tillfälliga evakueringar och advokatstöd är en del. Samarbetet ökar också möjligheten för FoEI:s medlemmar och Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer att utbyta erfarenheter och bygga nätverk.

Hot, våld och trakasserier

– Hoten riktar sig ofta mot människor som försvarar mark och naturresurser, däribland urfolk som ofta bor i och har sin försörjning av attraktiva naturområden. Våldet sker i princip alltid i samband med stora utvinnings- och exploateringsprojekt, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Förutom urfolks- och bondeledare som försvarar den mark de lever av, drabbas även jurister och advokater som jobbar med att avslöja miljöbrott, samt män och kvinnor som jobbar för eller med organisationer som driver frågor inom miljö och/eller mänskliga rättigheter. Det här är verkligheten. Det här är också bakgrunden till varför Naturskyddsföreningen nu ytterligare fördjupar sitt engagemang för skydd av världens miljöförsvarare.

När kampen om våra naturresurser hårdnar, hotas både oersättliga naturvärden och mänskliga rättigheter. 

– Miljöförsvarare är vår tids obesjungna hjältar. När de står upp för den fundamentala rättigheten – att vi alla ska ha en säker planet att leva på – är det vår skyldighet att stå upp för dem. Det är inget annat än en stor tragedi att så många miljöförsvarare får betala det ultimata priset för sitt arbete. Det är allas vår plikt att föra deras talan vidare, säger Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram, i ett uttalande.

Läs alla artiklar i serien om hotade miljökämpar

Brasilien: Hot om våld tvingar bort familjer 

Gambia: fiskmjölsfabrikerna konkurrerar ut lokala fiskare

Brasilien: Miljöaktivister under allvarligt hot

Sydafrika: Folket mot gruvan - en kamp på liv och död

Läs mer i Sveriges Naturs artikel "Jag saknar regnskogen så att det gör ont"

 

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.