Nej till Preemraff i Lysekil är helt i linje med EU:s lagstiftning

Det går att stoppa Preemraff i Lysekil. EU:s regler hindrar inte att Sverige säger nej till en miljöskadlig verksamhet som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Det konstaterar Naturskyddsföreningen i överklagandet av tillståndet för Preem AB:s utbyggnad i Lysekil.

Naturskyddsföreningen överklagade redan i november 2018 mark- och miljödomstolens dom om tillstånd till utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Nu har föreningen preciserat överklagandets juridiska grunder.

Tillståndet för Preemraff grundar sig på att EU:s regelverk inte tillåter ett enskilt land att begränsa villkor om koldioxidutsläpp för en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Men reglerna hindrar inte ett land att fatta ett beslut som istället säger helt nej till en miljöskadlig verksamhet som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Ett sådant beslut är helt i linje med EU-direktivens syften som är att minska utsläppen av växthusgaser.

Syftet med Naturskyddsföreningens överklagande är att stoppa de omfattande koldioxidutsläpp som Preem AB fått tillstånd till. Det handlar om ökade koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år, vilket gör Preemraff i Lysekil till den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige.

Mark- och miljödomstolen har inte bedömt koldioxidutsläppen från Preemraff eftersom verksamheten ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Men Naturskyddsföreningens miljöjurister har analyserat de EU-direktiv som styr utsläppshandelssystemet och kommit fram till att det är möjligt att avslå verksamheten med anledning av de extremt höga koldioxidutsläpp som den kommer att leda till.

Naturskyddsföreningen anser att Preemraff i Lysekil kommer att leda till skador och olägenheter av väsentlig betydelse för människors hälsa och miljön. Stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken är därför tillämplig. Med stöd av denna bestämmelse bör verksamheten förbjudas.

– Hela miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” sätts ur spel om en verksamhet som släpper ut så pass mycket koldioxid ges tillstånd, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Tillståndet till Preemraff i Lysekil är obegränsat i tid. Om Mark- och miljööverdomstolen, tvärt emot Naturskyddsföreningens slutsatser, bedömer att verksamheten inte kan stoppas bör den åtminstone ges ett tidsbegränsat tillstånd till år 2030.

– 3,4 miljoner ton koldioxid motsvarar över 8 procent av utsläppen av koldioxid i Sverige under 2017. Om Preem AB ges tillstånd att fördubbla sina utsläpp kommer andra sektorer och industrier som redan minskat sina utsläpp att få ännu tuffare krav för att minska Sveriges totala klimatpåverkan. Det är orimligt att en enskild verksamhetsutövare, som ska tillverka fossila bränslen, får ett för all framtid gällande tillstånd, påpekar Johanna Sandahl.

>Läs mer om ärendet och hela vårt överklagande

Kontakt:
Lisa Persson, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen,
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se 070 916 41 79